7 عادت سالم برای از بین بردن خطر مرگ ومیر بیماری قلب

هفت عادت رفتاری سالم بعنوان عاملی برای کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی شناخته شده اند اما تنها تعداد کمی از افراد به این عادات پایبند هستند.
در یک مطالعه آینده نگر توسط  پژوهشگران دانشگاه کارولینا که بیش از 11 هزار نفر در آن شرکت داشتند ، افرادی که سه یا چهار مورد از این 7 مورد را رعایت می کردند، 55% خطر مرگ و میر کمتری از بیماری های قلبی عروقی را نسبت به سایرین در طول 11 سال نشان دادند.
 این هفت معیار شامل 4 مورد اصلی-عدم استعمال سیگار، نمایه توده بدنی نرمال، فعالیت بدنی، و سالم خوردن- و داشتن حداقل سه مورد از معیارهای سطح کلسترول کمتر از mg/dl 200، فشار خون کمتر از mm Hg 80/120 ، عدم ابتلا به دیابت یا بیماری های قلبی می باشند. شرکت کننده ها به پرسشنامه هایی در مورد فعالیت بدنی و رژیم غذایی شان پاسخ دادند. میانگین سنی شرکت کننده ها 46 سال و در طول تقریبا 11 سال پیگیری 305 مرگ رخ داد که 23% از آنها ناشی از بیماری های قلبی و 6/41% ناشی از سرطان بود.
تنها 2/0% از افراد این مطالعه تمام هفت معیار مورد بررسی را رعایت می کردند. در میان افرادی که حداقل 6 مورد از معیارهای فوق را داشتند هیچ مرگی رخ نداد و در میان افرادی که 4-3 مورد از معیار ها را دارا بودند خطر مرگ تا 55%  کاهش یافت.
این معیارها توسط انجمن قلب آمریکا منتشر شده اند.

منبع:

Artero EG, et al "Ideal cardiovascular health and mortality: aerobics center longitudinal study" Mayo Clin Proceedings 2012; 87(10): 944-952

نظرات بسته شده است.