یوگا و کمک به بی خوابی

نتایج حاصل از یک مطالعه نشان داد که 12 هفته یوگا می تواند موجب کاهش بی خوابی در زنان یائسه شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر نیوتن؛ " بسیاری از زنان در سن یائسگی از بی خوابی رنج می برند، یک خبر خوب برای آن ها این است که یوگا می تواند به بهبود بی خوابی در آن ها کمک کند ". هورمون تراپی یکی از درمان هایی است که برای کاهش گر گرفتگی و عرق ریزی های شبانه در زنان یائسه انجام می شود و  مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا قرار دارد. با وجود این زنان کمتراین راهبرد را به کار می برند. سه روش طبیعی در بهبود علایم یا ئسگی وجود دارد، یوگا، فعالیت ورزشی و روغن ماهی. به منظور ارزیابی بهترین روش، در این مطالعه حدود 249 زن غیرفعال به 4 گروه؛ یوگا، فعالیت ورزشی هوازی،  مکمل یاری اسید چرب اُمگا3 و دارونما تقسیم شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی و مکمل یاری اسیدهای چرب اُمگا3  موج بهبود اندکی در کیفیت خواب زنان یائسه شد، در حالی که اثر یوگا در بهبود خواب آزمودنی ها و کاهش علایم افسردگی بسیار چشمگیر بود.

منبع:

Newton KM, et al. Efficacy of yoga for vasomotor symptoms: a randomized controlled trial. Menopause, September 2013.

نظرات بسته شده است.