یوگا و بهبود کنترل فشارخون

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد انجام تمرینات یوگا، روش مناسبی برای مبارزه علیه فشار خون بالا یا هیپرتانسیون است.
در این مطالعه پژوهشگران به سرپرستی دکتر Debbie Cohen  از دانشگاه پنسیلوانیا 58 زن و مرد 38 تا 62 ساله را به مدت 6 ماه مورد بررسی و پیگیری قرار دادند. این پژوهشگران عنوان کردند پرداختن به یوگا 2 تا 3 بار در هفته با کاهش فشار خون از 80/133 به 77/130 همراه است. این کاهش فشار خون در افرادی که تنها از یک رژیم غذایی مناسب پیروی کرده اما یوگا انجام نمی دادند، کمتر بود.
یک نتیجه شگفت آور اینکه، انجام یوگا همراه با داشتن یک رژیم غذایی خاص، اثرات این دو عامل را بیشتر نکرده و این گروه نیز کاهش فشار خون کندی را تجربه می کنند. پژوهشگران این کاهش اندک در فشار خون را با وجود داشتن هر دو عامل این اینگونه توجیه کردند که انجام هر دو اینها به زمان بیشتری نیاز داشته و برای افراد پایبندی کامل به هردو دشوار و امکان ناپذیر بوده است.
پژوهشگران عنوان کردند انجام منظم ورزش یوگا می تواند به کاهش فشار خون بالا کمک کند، اگرچه این کاهش کوچک است اما در دراز مدت بسیار مهم است.

منبع:

annual scientific meeting of the American Society of Hypertension, in San Francisco, May 15, 2013

نظرات بسته شده است.