گیاه خواری خطر بیماری قلبی را کاهش میدهد؟

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید احتمال بستری شدن در بیمارستان یا مرگ ناشی از بیماری های قلبی درگیاه خواران نسبت به افراد گوشت خوار یک سوم می باشد.
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد به بررسی رژیم غذایی، سبک زندگی و سلامت عمومی 45 هزار فرد در انگلیس و اسکاتلند پرداختند. حدود یک سوم از افراد رژیم غذایی گیاه خواری بدون گوشت و ماهی داشتند. بیش از هزار نفر از این افراد طی 11 تا 12 سال بعد بعلت بیماری قلبی در بیمارستان بستری شده و 169 نفر در اثراین عارضه جان خود را از دست دادند.
بررسی های بیشتر نشان داد خطر ابتلا به بیماری های قلبی در گیاه خواران 32%  کمتر است. این کاهش خطر بعلت فشار خون پایینتر و کلسترول کمتر در گروه گیاه خواران گزارش شد. گیاه خواران با مصرف کمتر گوشت قرمز ( که حاوی میزان بالایی چربی های اشباع است) و هم چنین مصرف فراوان میوه و سبزی و در نتیجه فیبر بالاتر دارای سطوح کلسترول و فشار خون پایینتر هستند.
با این حال پژوهشگران معتقدند این اختلاف در سبک زندگی گیاه خواران و گوشت خواران است که تفاوت در خطر حمله قلبی را توضیح میدهد  وخاطرنشان می کنند برای بهره مندی از این مزایا لازم نیست به کلی گوشت را از رژیم غذایی خود حذف کنید بلکه کافی است مصرف چربی های اشباع مثل کره، بستنی، چربی گوشت را محدود نمایید.

منبع:

Francesca L Crowe,et al “Risk of hospitalization or death from ischemic heart disease among British vegetarians and nonvegetarians: results from the EPIC-Oxford cohort study” Am J Clin Nutr March 2013

نظرات بسته شده است.