کلسیم و ویتامین D موجب بهبود کلسترول زنان یائسه می شوند

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که مکمل های کلسیم و ویتامین D در زنان یائسه می توانند موجب بهبود وضعیت کلسترول در آن ها گردد. نتایج این مطالعه در North American Menopause Society (NAMS) به چاپ رسید. این که مکمل های کلسیم و ویتامین D می توانند موجب بهبود مقادیر کلسترول شوند یا خیر در پرده ابهام قرار دارد. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده اند نتوانستند اثرات مکمل کلسیم و ویتامین D را بر کلسترول جدا کنند. این موضوع، دکتر Peter F. Schnatz و همکارانش را برای انجام پژوهشی در زمینه پاسخ به این سؤال تشویق نمود. آن ها در پی یافتن این سؤال بودند که مکمل کلسیم و ویتامین D چگونه می توانند مقادیر کلسترول خون زنان یائسه را تغییر دهند، و این که چگونه می توانند بر مقادیر ویتامین D خون زنان یائسه مؤثر باشند. در این مطالعه 600 زن که مقادیر کلسترول و ویتامین D آن ها ارزیابی شده بود، شرکت کردند.  آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه مکملی را حاوی 1000 میلی گرم کلسیم و 400 واحد ویتامین D دریافت می کدند و یک گروه نیز به عنوان دارونما در نظر گرفته شد. مقادیر ویتامین D خون زنانی که مکمل را دریافت می کردند در حدود 30 نانوگرم/ لیتر ( بر اساس توصیه انجمن پزشکی ) بود، درحالی که مقادیر ویتامین D گروه دارونما تغییری را نشان نداد. علاوه بر این مقادیر LDL  کلسترول آزمودنی هایی که مکمل دریافت می کردند در حدود 4 تا 5 واحد کمتر شده بود. در مجموع، مقادیر HDL کلسترول در زنانی که مکمل دریافت می کردند بیشتر از گروه دارونما بود. بنابراین، بر اساس نتایج این مطالعه؛ دریافت مکمل های ویتامین D و کلسیم در زنان یائسه علاوه بر پیشگیری از بروز اختلالاتی از قبیل استئوپروز می تواند در زمینه کاهش کلسترول نیز قابل توجه باشد. 
 
منبع:
 
Peter F. Schnatz. et al. Calcium/vitamin D supplementation, serum 25-hydroxyvitamin D concentrations, and cholesterol profiles in the Women’s Health Initiative calcium/vitamin D randomized trial. Menopause, 2014.
 

نظرات بسته شده است.