کشف علت پرخوری زیاد در سلول های خونی

پژوهشگران ژاپنی اعلام کردند که سلولهای مغز استخوان که فاکتور brain- derived eurotrophicیا BDNF را تولید می کنند بروی تنظیم مقدار دریافت غذا موثرند، این فاکتور به بخشی از هیپوتالاموس که در تنظیم اشتها نقش دارد رفته و تأثیر خود را اعمال می کند.
پیش از این پژوهشگران میدانستند که سلول های خونی این فاکتور را تولید می کنند، هم چنین این فاکتور در مغز و سلول های عصبی تولید می شود، اما مشخص نبود که چرا این فاکتور در سلول های خونی تولید می شود؟
پژوهشگران با بررسی مغز موش های تغذیه نشده برای 24 ساعت در محیط آزمایشگاه به دنبال  BDNF یافتند سلول های تولید کننده  این فاکتور در ناحیه ای از هیپوتالاموس مغز یافت می شوند. در مرحله جنینی برخی سلول های خونی می توانند در مغز به سلول های میکروگلیال(نوعی از سلول های سیستم عصبی) تبدیل شوند اما این اولین بار است که نشان داده می شود در بزرگسالان سلول های خونی می توانند به یک ناحیه از مغز رفته و از لحاظ فیزیکی در آنجا به سلول های شبه سلول های سیستم عصبی تبدیل شوند.
در این پژوهش مشخص شد موش هایی  که با عدم توانایی تولید سلول های خونی تولید کننده BDNF به دنیا می آیند دچار چاقی شده و مقاومت به انسولین نشان میدهند. اما پیوند مغز استخوان و تولید BDNF در بدن این موش ها باعث طبیعی شدن اشتها می گردد.
این مطالعه شواهد جدیدی از یک مکانیزم تازه اثرگذار بر چاقی فراهم کرده است که می تواند در آینده روش نوینی برای درمان چاقی باشد.

منبع:

Hiroshi Urabe, et al “Haematopoietic cells produce BDNF and regulate appetite upon migration to the hypothalamus” Nature Communications, 2013; 4: 1526

نظرات بسته شده است.