کدام یک از مواد مغذی می توانند از افت عملکردی در سالمندی جلوگیری کنند؟

یک مقاله ی مروری جدید که در International Osteoporosis Foundation (IOF) Nutrition به چاپ رسید به بررسی عوامل تغذیه ای مؤثر در حفظ توده ی عضلانی و در مقابل مواد مغذی که در کاهش توده ی عضلانی اثر گذار می باشند، پرداخته است. سارکوپنیا یا کاهش تدریجی توده ی عضلانی در نتیجه ی پیری و سالمندی رخ می دهد و یک عامل خطر در ضعف و ناتوانی سالمنداان می باشد. قدرت عضلانی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از افتادن در افراد سالمند ایفا می کند، سارکوپنیا عامل مهمی در بروز شکستگی و آسیب در افراد سالمند است. محققین در این مطالعه به بررسی گسترده ی مطالعات موجود در زمینه ی نقش تغذیه در بروز سارکوپنیا به خصوص در ارتباط با پروتئین، تعادل اسید و باز، کلسیم/ ویتامین D و سایر مواد مغذی مانند ویتامین های گروه B پرداختند. به بیان جین فیلیپ بانژور، یکی از نویسندگان این مقاله؛ اکثر مدارک موجود در این زمینه بر نقش فعالیت ورزشی به ویژه فعالیت ورزشی مقاومتی متمرکز شده اند. با وجود این دریافت مواد مغذی مؤثر و حفظ تعادل اسید و باز رژیم غذایی نقش مهمی را در پیشگیری از کاهش توده عضلانی و قدرت در سالمندی ایفا می کند. از مواد مغذی مهمی که در این مقاله ی مروری در زمینه پیشگیری از بروز سارکوپنیا به آن اشاره شد می توان پروتئین (2/1-1 گرم/کیلوگرم وزن بدن)، ویتامین D، پرهیز از مصرف زیاد غذاهای اسیدی (گوشت، دانه ی غلات)، ویتامین 12B و اسید فولیک را نام برد.

منبع:

A. Mithal, et al.Impact of nutrition on muscle mass, strength, and performance in older adults. Osteoporosis International, 2012

نظرات بسته شده است.