کاهش خطر دمانس با یوگا و مدیتیشن

اختلال شناختی خفیف (MCI) با تغییرات قابل توجه در عملکرد شناختی مانند مشکلات حافظ و تفکر مشخص می شود. اگرچه این تغییرات به حدی شدید نیستند که با استقلال و فعالیت های روزمره فرد تداخل داشته باشند، اما علائم می توانند با گذشت زمان بدتر شده و خطر بیماری آلزایمر و دمانس را افزایش دهند.
به تازگی نتایج یک مطالعه نشان داده است که یوگا و مدیتیشن بر عملکرد شناختی موثر است. در این مطالعه محققان 25 فرد با سن 55 سال یا بالاتر را مورد مطالعه قرار دادند. به مدت 12 هفته 14 نفر از شرکت کنندگان یکبار در هفته و به مدت 1 ساعت یوگا و هر روز به مدت 20 دقیقه مدیتیشن انجام می دادند. 11 شرکت کننده دیگر یکبار در هفته تمرینات افزایش حافظه مانند حل جدول کلمات متقاطع یا بازی های کامپیوتری و هر روز 20 دقیقه تمرینات مربوط به حافظه انجام می دادند. در شروع و پایان 12 هفته همه شرکت کنندگان آزمون  های حافظه را تکمیل کردند. همچنین  تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی (fMRI) انجام شد که به محققان در بررسی عملکرد شناختی و فعالیت مغز کمک می کند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه مهارت های حافظه کلامی (توانایی به یاد آوردن نام ها و لیست کلمات) در پایان 12 هفته بهبود یافت. با این حال، در گروه یوگا و مدیتیشن مهارت های حافظه بصری- فضایی (توانایی جهت یابی و به یاد آوردن مکان ها) نسبت به گروه دیگر بهبود بیشتری یافته بود.

منبع :


Changes in neural connectivity and memory following a yoga intervention for older adults: A pilot study. Journal of Alzheimer’s Disease. 2016
 

نظرات بسته شده است.