چربی های اشباع و خطر آلزایمر

بر اساس نتایج یک پژوهش جدید، رژیم غذایی سرشار از چربی های اشباع باعث از بین رفتن یک ترکیب شیمیایی کلیدی حفاظت کننده علیه آلزایمر در مغز می شود.
این مطالعه به سرپرستی دکتر Angela Hanson در سیاتل انجام شد و در آن 20 فرد از لحاظ ادراکی نرمال و 27 فرد با اختلال خفیف ادراکی که مرحله قبل از ابتلا به آلزایمر است ، شرکت داشتند. همه شرکت کننده ها در اواخر دهه 60 زندگی خود بودند. این افراد به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند که رژیم غذایی با کالری یکسان اما چربی اشباع کم یا زیاد دریافت می کردند. در رژیم غذایی حاوی چربی اشباع زیاد، 45% انرژی از چربی و بیش ا ز یک چهارم آن از چربی های اشباع تامین می شد، در حالیکه در گروه مقابل 25% انرژی از چربی و کمتر از 7% آن از چربی های اشباع بود.
نتایج نشان داد تنها بعد از یک ماه، رژیم غذایی با عث تغییراتی در میزان بتا آمیلوئید و ApoE در شرکت کننده ها گردید. پژوهشگران یافتند که رژیم غذایی حاوی چربی های اشباع باعث کاهش سطوح آپولیپوپروتئین E که ApoE نیز نامیده می شود، می گردد. ApoE در حفاظت از پروتئین های بتا آمیلوئید در خارج از مغز نقش دارد. پروتئین های بتا آمیلوئید  در صورتی که در خارج از مغز بدون محافظ بمانند به احتمال زیاد پلاک هایی شکل میدهند که در عملکرد سلول های عصبی مداخله می کنند، نمونه هایی از این پلاک ها در مغز افراد مبتلا به آلزایمر دیده شده است.
دریافت رژیم غذایی حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب اشباع و قند ها باعث تغییراتی در ApoE میشود که قدرت محافظت و همراهی با پروتئین های بتا آمیلوئیدی را از دست میدهد و از این طریق احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش میدهد.

منبع:

Angela Hanson, et al “Effect of Apolipoprotein E Genotype and Diet on Apolipoprotein E Lipidation and Amyloid Peptides: Randomized Clinical Trial” JAMA Neurology.2013;():1-9.

نظرات بسته شده است.