چاقی کودکان و بیش فعالی

مطالعه ی جدیدی در دانشگاه ایلی نویز نشان داد که بین رژیم غذایی پر چربی و اختلالاتی از قبیل بیش فعالی و اختلالات  حافظه ای در کودکان ارتباط وجود دارد. این مطالعه بر روی موش ها انجام شد و در آن نشان داده شد که رژیم غذایی پر چربی می تواند بر روی متابولیسم و سوخت وساز دوپامین اثر گذاشته و باعث اختلالاتی از قبیل بیش فعالی و اختلالات حافظه شود. جالب این است که زمانی که متیل فنیدات (ریتالین) به موش های جوان تزریق شد اختلالات حافظه و یادگیری آن ها رفع شد. به بیان محققین این پژوهش؛ علت اصلی بیش فعالی در وضعیت چاقی و یا اضافه وزن  اختلال در متابولیسم دوپامین در نظر گرفته می شود. و افزایش مواد حاصل از سوخت وساز دوپامین موجب بیش فعالی و رفتارهای خشن در کودکان خواهد شد.  این مطالعه با هدف بررسی اثر رژیم غذایی پرچربی بر بیش فعالی کودکان طرح ریزی شد. بدین منظور در دو گروه از موش ها دو رژیم غذایی یکی حاوی 60 درصد چربی و دیگری حاوی 10 درصد چربی اِعمال شد. تنها پس از گذشت یک هفته از اِعمال رژیم غذایی پرچربی و افزایش وزن موش ها رفتار آن ها شروع به تغییر کرد. رفتارهای تهاجمی در آن ها شروع به افزایش کرد و اختلالات حافظه ای در آن ها شروع به شکل گیری نمود. لازم به ذکر است که تغییر رژیم غذایی در این دسته از موش ها از یک رژیم پر چربی به یک رژیم کم چربی موجب کاهش علایم فوق الذکر شد. با وجود این پس از گذشت 3 هفته در موش هایی که از رژیم غذایی پرچربی پیروی می کردند، نقص شناختی اشیاء همچنان پیشرفت کرد. بنابراین رژیم های غذایی پر چربی می تواند در آن دسته از کودکانی که استعداد ژنتیکی بیش فعالی دارند موجب بروز این عارضه شود. علاوه براین  باید خاطر نشان کرد که رژیم های غذایی پر چربی می تواند موجب التهاب و عوارضی از این قبیل شود و در نهایت زمینه ساز بروز بیماری های مختلفی گردد.

منبع:

Melissa M. Kaczmarczyk, et al. Methylphenidate prevents high-fat diet (HFD)-induced learning/memory impairment in juvenile mice. Psychoneuroendocrinology, 2013

نظرات بسته شده است.