چاقی و توقف فرآیندهای حیاتی کلیه

نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داد که چاقی می تواند یکی از فرآیندهای مهم سلولی درگیر در محافظت از آسیب سلولی کلیه را سرکوب کند. چاقی خطر ابتلا به نارسایی کلیه درافراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی را افزایش می دهد، با وجو این، سازوکار دخیل در این اثر هنوز مشخص نشده است. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ انتظار می رود که کاهش کیفیت فرآیندی به نام اتوفاژی (autophagy) در این زمینه نقش مهمی را ایفا کند. اتوفاژی یک سیستم انحطاطی در بین سلول ها است که پروتئین های آسیب دیده و سایر ترکیبات سلولی ناقص را پاکسازی می کند، کاهش کیفیت این فرآیند در افراد چاق شایع است. به بیان محققین، این فرآیند در موش های با وزن طبیعی علارغم وجود بیماری کلیوی در میان سلول های کلیوی وجود دارد. با وجود این، در موش های چاق مبتلا به بیماری کلیوی، اتوفاژی سرکوب می شود و سلول های کلیوی دچار آسیب می شوند. علارغم وجود فرآیند اتوفاژی معین در موش های با وزن طبیعی که  به بیماری کلیوی مبتلا هستند، سلول های کلیوی در آن ها دچار آسیب می شوند. محققین، دریافتند که یک سرکوب کننده ی قوی به نام mTOR  در سلول های کلیوی افراد چاق بیش فعال می شود و درمان با دارو های کاهنده ی اثر این سرکوبگر برای کاهش اثر آن کافی نمی باشد. بر اساس این یافته پیشنهاد می شود که بازیافت فرآیند اتوفاژی می تواند از سلامت کلیه در افراد چاق محافظت کند.

منبع:

K. Yamahara, et al. Obesity-Mediated Autophagy Insufficiency Exacerbates Proteinuria-induced Tubulointerstitial Lesions. Journal of the American Society of Nephrology, 2013.
 

نظرات بسته شده است.