ویتامین D و آرتریت زانو

در مطالعه ای که به تازگی در مجله ی JAMA به چاپ رسید نشان داده شد که مکمل یاری 25 هیدروکسی ویتامین D در افرادی که به استئوآرتریت پیشرفته دچار بودند از پیشرفت بیماری در آن ها جلوگیری نکرد. بیماری استئوآرتریت بیماری است که در آن غضروف و استخوان های مرتبط با زانو درگیر می شوند.
به بیان دکتر ام سی اَلیندون، مطالعات انجام شده در این زمینه نشان دادند که ویتامین D می تواند از پیشرفت بیماری استئوآرتریت جلوگیری کند. به منظور بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر تغییرات ساختاری و غضروفی حاصل از بیماری استئوآرتریت این مطالعه طرح ریزی شد. بیماری استئوآرتریت بیماری است که می تواند اثرات عملکردی قابل توجهی را بر جای گذارد با وجود این هنوز درمان مشخصی که بتواند از پیشرفت این بیماری جلوگیری کند کشف نشده است. البته ناگفته نماند که ویتامین D به دلیل نقشی که در سلامت استخوان دارد و با توجه به این که بیماری استئوآرتریت با تغییرات استخوانی همراه است در این بیماری بدون تأثیر نیست. در این مطالعه 146 نفر که در ارزیابی Tufts ثبت نام کرده در بین سال های 2006 تا 2009 ثبت نام کرده بودند به صورت تصادفی به دو گروه دارونما و دریافت کننده ی کله کلسیفرول تقسیم شدند. میزان اولیه ی تجویز ویتامین D 2000 واحد در روز بود برای این که میزان سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D به بیشتر از 30 نانومول در دسی لیتر برسد. با وجود این که میزان درد در هر دو گروه کاهش داشت ولی تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار نبود. علاوه بر این درصد کاهش حجم غصروف نیز در دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد. در مجموع مکمل یاری ویتامنین D در طی 2 سال علارغم افزایش سطوح 25 هیدروکسی ویتامین D از دردهای زانو و پیشرفت بیماری در افراد گروه مکمل نسبت به گروه دارونما جلوگیری نکرد.

منبع:

McAlindon T, et al "Effect of vitamin D supplementation on progression of knee pain and cartilage volume loss in patients with symptomatic osteoarthritis: A randomized controlled trial" JAMA 2013

نظرات بسته شده است.