ویتامین D در دوران بارداری و بروز حساسیت غذایی نوزاد

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که زنان باردار بهتر است در مورد مکمل های ویتامین D محتاط باشند. این یافته ها نشان داد که مکمل های ویتامین D در دوران بارداری می توانند موجب بروز حساسیت غذایی فرزندان در مراحل بعدی زندگی شوند. ویتامین D همیشه به عنوان یک ماده ی مغذی مهم و ضروری برای سلامت استخوان ها، پیشگیری از بیماری راشیتیسم، محافظت در مقابل ابتلا به عفونت در فصول سرد سال و حفاظت از سیستم عصبی مطرح بوده است. با وجود این امروزه بر نقش و ارتباط ویتامین D با بروز حساسیت و آلرژی تمرکز شده است. مطالعه ی مذکور، اطلاعات موجود در بین سالهای 2006 تا 2008 از 622 زن باردار و 629 نوزاد متولد شده از آن ها را در زمینه ی آلرژی مورد بررسی قرار داد. میزان ویتامین D سرمی مادران و همچنین ویتامین D نوزادان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با پرسشنامه ای شیوع آلرژی در 2 سال ابتدایی زندگی نوزادان مورد بررسی قرار داده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که شیوع آلرژی در 2 سال اول زندگی در فرزندان مادرانی که مقادیر سرمی ویتامین D پائینی داشتند کمتر از فرزندان مادرانی بود که مقادیر سرمی ویتامین D آن ها بیشتر بود. در واقع ویتامین D می تواند موجب سرکوب سلول های T ایمنی و بروز آلرژی غذایی شود. به بیان دقیق تر، نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که؛ مقادیر بالای ویتامین D در دوران بارداری همبستگی بالایی با شیوع آلرژی و حساسیت غذایی در 2 سال اول زندگی نوزادان خواهد داشت. بنابراین بهتر است که مادران باردار سعی کنند میزان ویتامین D مورد نیاز خود را از طریق مواد غذایی و یک رژیم غذایی متعادل و سالم دریافت کنند و از مصرف مکمل ویتامین D اجتناب کنند.

منبع:

K. Weisse,et al. Maternal and newborn vitamin D status and its impact on food allergy development in the German LINA cohort study. Allergy, 2013.

نظرات بسته شده است.