ویتامین C و محافظت از استخوان ها

بر اساس یک مطالعه جدید بر روی مدل حیوانی نشان داده شد که ویتامین C می تواند در محافظت از بروز استئوپورز مؤثر باشد. استئوپورز بیماری است که بسیاری از مردان و زنان سالمند به آن مبتلا می باشند در این بیماری استخوان ها بسیار ضعیف و شکننده می شوند. در دنیای پزشکی شناخته شده است که میزان اندک ویتامین C موجب شکنندگی استخوان ها و بیماری ناشی از کمبود ویتامین C به نام آسکوربوت می گردد، و در مقابل افزایش ویتامین C با افزایش توده استخوانی همبستگی مثبتی دارد.
به بیان دکتر زیدی، نویسنده مسئول این مقاله؛ چیزی که در این مطالعه نشان داده شد این است که مصرف مقادیر بالای ویتامین C در موش ها به طور مستقیم موجب تحریک تشکیل استخوان و استحکام ساختار اسکلت می شود. ویتامین C از طریق القای استئوبلاست ها عمل می کند در واقع موجب تمایز سلول های نابالغ استخوانی به سلول های بالغ می گردد و در رسوب مواد معدنی در سلول های استخوانی نیز مؤثر است. این مطالعه بر روی موش های بدون تخمدان انجام شد به دلیل این که شرایط مذکور می تواند موجب کاهش چگالی استخوانی شود. موش ها به دو گروه تقسیم بندی شدند، در یک گروه از موش ها و به مدت 8 هفته مقادیر زیادی ویتامین C اعمال شد. سپس محققین چگالی استخوان های خاصی را در آن ها موردبررسی قرار دادند.  بر اساس یافته های حاصل از مطالعه نشان داده شد که چگالی استخوانی در موش هایی که ویتامین C در یافت نمی کردند کمتر از موش هایی بود که مقادیر بالایی از این ویتامین  را دریافت می کردند.

منبع:

Mone Zaidi et al. Vitamin C Prevents Hypogonadal Bone Loss. PLoS ONE, 2012.

نظرات بسته شده است.