ویتامین 3B یک روش جدید برای مبارزه با عفونت

در یک مطالعه جدید پیشنهاد شد که نیکوتین آمید که بیشتر با نام ویتامین 3B شناخته شده است، ممکن است در مبارزه با برخی عفونت های اِستافی مقاوم که بسیار رایج شده است و عامل مرگ هزاران نفر در سرتاسر جهان است مؤثر باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که مقادیر بالای این ویتامین (حدود 1000 برابر میزان طبیعی) می تواند بر توانایی سلول های ایمنی برای کشتن باکتری  اِستافی مؤثر باشد. این مطالعه هم بر روی حیوان و انسان- هر دو – آزمایش شده است. به بیان آدرین گومبارت نویسنده مسئول این مقاله؛ آنتی بیوتیک ها داروهای خوبی هستند ولی می توانند در برخی شرایط موجب مقاومت باکتری ها به ویژه استافیلوکوکوس آرئوس گردند، این شیوه می تواند به عنوان روش جدیدی بر علیه عفونت های اِستافی مقاوم مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر این می توان این ویتامین را در کنار آنتی بیوتیک ها در درمان عفونت های مقاوم به کار برد.

این روش خوبی برای افزایش قدرت ایمنی ذاتی می باشد. محققین گزارش کردند که دوز بالینی نیکوتین آمید می تواند موجب افزایش نوتروفیل ها شود این سلول ها نوعی از گلبول های سفید خون می باشند که برای کشتن و خوردن باکتری ها تجهیز شده اند. میزان مؤثر این ویتامین برای ایجاد این اثر باید بیشتر از میزان موجود در رژیم غذایی سالم و در حد درمانی باشد.نتایج سال ها مطالعه دکتر کومبارت نشان  داد که جهش های ژنی در افراد می توانند آن ها را برای ابتلا به عفونت های مقاوم مستعد سازد، در این میان نیکوتین آمید می تواند در فعال سازی عوامل مقابله کننده با عفونت های مقاوم مفید باشد.ابتلا به عفونت های اِستافی به خصوص در بیمارستان ها و خانه های سالمندان  به طور وسیعی رو به افزایش است، علاوه بر این در مکان هایی که افراد در ارتباط تنگاتنگ با یکدیکر قرار دارند مانند پادگان ها و در بین ورزشکاران نیز رایج است.

منبع:

Adrian F. Gombart, “ nicotinamide-enhanced clearance of Staphylococcus aureus”, 2012

 

نظرات بسته شده است.