نوزادان مادران سنگین رشد کندتری دارند

یافته ها نشان میدهند اپیدمی چاقی صدمات خود را بر کودکان حتی قبل از تولد وارد می سازد. بر اساس یافته های یک مطالعه جدید، نوزادان با مادران دارای اضافه وزن یا چاق نسبت به مادران با وزن طبیعی، در طول سه ماهه اول وزن کمتری کسب کرده و رشد آهسته تری دارند.

پژوهشگران دانشگاه آیووا با مطالعه بر رویحدود 100 مادر که 38 نفر از آنها دارای اضافه وزن یا چاق بودند به این نتایج دست یافتند.این مطالعه اخیرا در  ژورنال Pediatricsمنتشر شده است.

نتایج این مطالعه نشان داد نوزادان مادران مبتلا به اضافه وزن یا چاق نسبت به مادران با وزن طبیعی از 2 هفتگی تا سه ماهگی 11 اونس وزن کمتری به دست می آورند. هم چنین 3/0 اونس توده چربی کمتر و نیم اینچ رشد کمتری از نوزادان با مادران طبیعی داشتند.نوزادان مادران چاق توده چربی کمتری کسب می کنند که کسب توده چربی برای رشد و نمو مناسب مغز جنین حیاتی است. این نوزادان به طور طبیعی رشد نمی کنند و این یافته ها حاکی از آن است که اپیدمی چاقی درحالیکه نوزاد هنوز در رحم مادر است به وی آسیب می رساند. یافته های این مطالعه اهمیت پرداختن به خطر چاقی در زنان قبل از ورود به سن بارداری را نشان میدهد.

پژوهشگران این مطالعه یادآور شدند اگرچه این نوزادان در ابتدا رشد کندتری دارند اما آنها در معرض خطر بزرگتری برای افزایش وزن سریع در نوجوانی و ابتلا به چاقی یا اضافه وزن هستند.

منبع:

Katie Larson Ode, et al” Decelerated Early Growth in Infants of Overweight and Obese Mothers” Journal of Pediatrics 2012

نظرات بسته شده است.