نقش باکتری های روده ای در بیماری اوتیسم

پژوهشگران طی مطالعات جدید خود دریافته‌اند که ممکن است نوعی ارتباط میان ابتلا به بیماری اوتیسم و باکتری‌های موجود در دستگاه گوارش کودک وجود داشته باشد. پژوهشگران اعلام کرده اند که روده بیماران اوتیسم دارای تعداد محدودتری از باکتری‌ها است. پژوهشگران دانشگاه ایالتی آریزونا باکتری های روده ای در نمونه مدفوع 20 کودک مبتلا به اوتیسم و 20 کودک سالم را ارزیابی کرده و یافتند که کودکان مبتلا به اوتیسم نسبت به کودکان سالم به طور قابل توجهی انواع کمتری از باکتری‌های روده ای دارند. کمبود این باکتری های روده ای آنها را در برابر بسیاری بیماری ها آسیب پذیر می سازد. بررسی‌های این پژوهشگرا نشان داد که کودکان مبتلا به اوتیسم به مقدار قابل توجهی میزان کمتری از 3 نوع باکتری مهم روده ای را دارا می‌باشند. اوتیسم یک اختلال تکامل عصبی است که می تواند بسیار خفیف یا شدید باشد. این اختلال بر مهارت های ارتباطی و اجتماعی اثر می گذارد. به گفته این پژوهشگران یکی از دلایل پرداختن به این موضوع، مشکلات بیشمار گوارشی در بیماران مبتلا به اوتیسم است. سرپرست نویسندگان Rosa Krajmalnik-Brown خاطرنشان کرده است، نتایج بررسی ما نشان داد که مدیریت کردن این مشکلات گوارشی با بهبود مهارت های رفتاری در این بیماران همراه است. نتایج چنین مطالعاتی می تواند راهگشای روش نوینی در درمان اوتیسم مرتبط با مشکلات گوارشی باشد.

منبع:

Rosa Krajmalnik-Brown, et al “Reduced Incidence of Prevotella and Other Fermenters in Intestinal Microflora of Autistic Children” PLOS ONE, 03 Jul 2013.

نظرات بسته شده است.