نقش باکتری های روده ای در احساس گرسنگی

در طول دهه قبل به خوبی روشن شده است که باکتری های طبیعی ساکن در دستگاه گوارش نقش های مهم زیادی در بیولوژی انسان ها و حیوانات ایفا می کنند. در حال حاضر Vic Norris  و همکارانش از دانشگاه روئن فرانسه نقش دیگری از این باکتری ها را مبنی بر اعمال کنترل بر اشتهای میزبان ارائه داده اند.
باکتری ها هم در تشخیص و هم در سنتز هورمون های نورواندوکرین نقش دارند این امر منجر به این فرضیه می شود که میکروب ها در روده جامعه ای به شکل  یک ارگان میکروبی تشکیل میدهند که با سیستم عصبی میزبان در ارتباط بوده و دستگاه گوارش فرد را تحریک می کند.
این میکروارگانیسم های روده ای هم چنین ترکیباتی که بعنوان پیام دهنده در سیستم های انسانی استفاده می شوند را تولید می کنند، این ترکیبات شامل نوروترنسمیترها مثل GABA، اسیدهای آمینه مثل تیروزین و تریپتوفان که می توانند به مولکول های تعیین کننده خلق و خو یعنی دوپامین و سروتونین تبدیل شوند، و بسیاری دیگر می باشند. بعلاوه، روشن است که این باکتری های روده ای در بیماری هایی مثل سرطان، سندرم متابولیک و مشکلات تیروئید از طریق تاثیر بر مسیرهای سیگنال کننده میزبان دارای نقش هستند. هم چنین بر اساس نتایج مطالعات اخیر احتمالا بر اختلالات خلقی از طریق عمل بر روی دوپامین و پپتیدهای دارای نقش در اشتها موثرند.
اما آیا این فلور طبیعی روده از توانایی های خود در اثرگذاری بر انتخاب غذاها نیز استفاده می کند؟ پژوهشگران برای پاسخ به این سوال وجود مطالعات بیشتر اپیدمیولوژیک و آزمایشات را ضروری دانسته اند.

منبع:

V. Norris, et al “Hypothesis: bacteria control host appetites” February 2013 issue of the Journal of Bacteriology

نظرات بسته شده است.