نشستن طولانی مدت و افزایش خطر بیماری های مزمن

نتایج مطالعات جدید نشان میدهد افرادی که هرروز چندین ساعت به طور پیوسته نشسته هستند و حرکتی ندارند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های مزمنی مثل دیابت، سرطان و بیماری های قلبی می باشند.
پژوهشگران دانشگاه ایالتی کانزاس و استرالیا با بیان این نکته که این یافته ها در مورد کارکنان اداری، رانندگان و سایر افرادی که در طول روز چندین ساعت می نشینند صدق می کند، تاکید کردند افراد برای کاهش خطر بیماری های مزمن باید به تحرک بیشتر روی آورند.
در این مطالعه بیش از 63 هزار مرد 45 تا 65 ساله شرکت داشتند. این افراد از لحاظ سابقه ابتلا به بیماری های مزمن و همچنین مدت زمان نشستن در طول روز مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد افرادی که 4 ساعت یا کمتر در طول روز می نشینند نسبت به افرادی که بیشتر از  4 ساعت در روز می نشینند، کمتر مستعد ابتلا به بیماری های مزمن مانند سرطان، دیابت، بیماری های قلبی و  فشار خون بالا می باشند. خطر ابتلا به دیابت در مردانی که حداقل 6 ساعت در روز می نشینند، به طور قابل توجهی بیشتر است.  خطر ابتلا به بیماری های مزمن با افزایش مدت زمان نشستن افزایش میابد و افرادی که بیش از 8 ساعت در روز می نشینند با بیشترین میزان خطر مواجه هستند. نکته جالب توجه اینکه افزایش خطر بیماری مزمن در این افراد به دلیل  نداشتن تحرک و فعالیت بدنی در سایر ساعات شبانه روز نبوده است بلکه تنها به دلیل نشستن متوالی چند ساعته می باشد.

منبع:

Richard Rosenkranz,et al “Chronic disease and sitting time in middle-aged Australian males: findings from the 45 and Up Study” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2013, 10:20 (8 February 2013)
 

نظرات بسته شده است.