مکمل آهن در دوران بارداری و افزایش وزن تولد

مطالعه ی جدیدی دریافت که دریافت آهن در دروان بارداری موجب افرایش چشمگیر وزن تولد و کاهش خطر کم وزنی در هنگام تولد می شود. این تأثیر در مورد مقادیر 66 میلی گرم آهن در روز مشاهده شده است. اخیراً، سازمان بهداشت جهانی، 60 میلی گرم آهن در روز را برای زنان باردار توصیه کرده است. کمبود آهن یکی از شایع ترین مشکلات تغذیه ای در سرتاسر جهان است. یکی از دلایل عمده ی کم خون در دوران بارداری کمبود آهن است، به ویژه در اقشار با درآمد پایین و متوسط. در مجموع حدود 32 میلیون زن باردار در سال 2011 از کمبود آهن رنج بردند. مطالعات پیشنهاد کردند که بین کم خونی در پیش از زایمان و خطر تولد نوزاد نارس رابطه وجود دارد، اما، در زمینه ی جنبه های دیگر تولد متناقض است. هم چنین، اثر دریافت آهن در دوران پیش از زایمان بر عوامل مرتبط با تولد روشن نیست. بنابراین، محققین در بریتانیا و آمریکا نتایج بیش از 90 مطالعه در زمینه ی استفاده از آهن در دوران بارداری و کم خونی در دوران بارداری را که حدود 2 میلیون زن باردار را در بر می گرفت، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. دریافت آهن موجب افزایش مقادیر میانگین هموگلوبین مادر در مقایسه با گروه کنترل شد و در نتیجه به طور چشمگیری خطر کم خونی را کاهش داد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های بیشتر داده ها نشان داد که به ازای هر 10 میلی گرم افزایش دریافت آهن در روز ( بیش از 66 میلی گرم در روز)، خطر کم خونی مادر 12 درصد کاهش می یابد، وزن تولد 15 گرم افزایش می یابد و خطر کم وزنی در هنگام تولد حدود 3 درصد کاهش می یابد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت آهن در دوران بارداری می تواند به عنوان یک راهبرد محافظتی از بروز کم خونی مادر و کاهش وزن تولد نوزاد در نظر گرفته شود.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by BMJ-British Medical Journal

نظرات بسته شده است.