مصرف مغزها در حد متوسط و کاهش خطر ابتلا به سندرم متابولیک در نوجوانان

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های ملی نشان داد که دریافت روزانه مغزها در حد متوسط می تواند با کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در نوجوانان همراه باشد. محققین در این مطالعه 2233 نوجوان آمریکایی را در دامنه سنی 12 تا 19 در بین سال های 2003 تا 2010 بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد؛ نوجوانانی که حداقل 9/12 گرم مغز در روز دریافت می کنند- معادل یک مشت کوچک و سه بار در هفته- در مقایسه با نوجوانانی که به طور منظم مغز نمی خورند بیش از 50 درصد کمتر به بیماری سندرم متابولیک مبتلا می شوند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترRoy Kim ، "یافته های مطالعه ما غافلگیر کننده است به ویژه وقتی گزارش می شود که اکثریت نوجوانان ما به اندازه کافی مغز نمی خورند. سندرم متابولیک یک معضل بهداشتی مهم است. توصیه های رژیمی ساده  اثرات چشمگیری بر سلامت سوخت و سازی نوجوانان دارد." محققین در این مطالعه دریافتند که خطر ابتلا به سندرم متابولیک به ازای هر یک گرم دریافت روزانه مغز ها کاهش یافت، با وجود این دریافت بیش از حد آن ها به دلیل افزایش دریافت کالری فواید بیشتری را در برندارد. مغزها حاوی چربی های غیر اشباع ضروری، فیبرها و سایر مواد مغذی هستند با وجود این کالری آن ها زیاد است. یافته های حاصل از این مطالعه در نودو هفتمین همایش سالانهSan Diego ارایه شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by Endocrine Society
 

نظرات بسته شده است.