مصرف صبحانه پرپروتئین و کاهش اشتها

پژوهشگران اعلام کردند، مصرف یک وعده صبحانه سرشار از پروتئین به طور قابل توجهی کنترل اشتها را بهبود داده و دریافت میان وعده های چرب، شیرین و ناسالم در عصر را کاهش میدهد.
در این مطالعه 20 دختر نوجوان دارای اضافه وزن یا چاق بین سنین 18 تا 20  سال که همگی وعده صبحانه را حذف می کردند شرکت داشتند، شرکت کننده ها  در دو گروه دریافت کننده وعده صبحانه پر پروتئین شامل تخم مرغ و گوشت بدون چربی و یا گروه دریافت کننده صبحانه با میزان نرمال پروتئین شامل کورن فلکس قرار گرفتند. هر دو نوع صبحانه شامل 350 کیلوکالری بوده و از لحاظ میزان چربی رژیمی، فیبر، شکر و چگالی انرژی تطابق داشتند. صبحانه پر پروتئین حاوی 35 گرم پروتئین بود.
شرکت کنندگان یک پرسشنامه تکمیل کرده و نمونه خون آنها در طول روز و یک اسکن مغزی پیش از شام گرفته می شد. این اسکن مغزی به ردیابی سیگنال های مغزی که محرک ها و رفتارهای غذایی را کنترل می کنند، می پرداخت.
 نتایج نشان داد، مصرف صبحانه پر پروتئین منجر به افزایش احساس سیری و کاهش فعالیت مغزی می شود که باعث کنترل اشتهای زیاد به غذا می شود. علاوه براین در مقایسه با افرادی که صبحانه را حذف می کنند یا افراد دریافت کننده میزان نرمال پروتئین در صبحانه، مصرف میان وعده  چرب و شیرین به شدت در گروه دریافت کننده صبحانه پرپروتئین کاهش میافت.
این پژوهشگران معتقدند مصرف صبحانه پر پروتئین یک راهکار مهم جهت جلوگیری از پرخوری و بهبود کیفیت رژیم غذایی به وسیله جایگزینی میان وعده های ناسالم با یک صبحانه با کیفیت بالا می باشد.

پژوهشگران اعلام کردند، مصرف یک وعده صبحانه سرشار از پروتئین به طور قابل توجهی کنترل اشتها را بهبود داده و دریافت میان وعده های چرب، شیرین و ناسالم در عصر را کاهش میدهد.
در این مطالعه 20 دختر نوجوان دارای اضافه وزن یا چاق بین سنین 18 تا 20  سال که همگی وعده صبحانه را حذف می کردند شرکت داشتند، شرکت کننده ها  در دو گروه دریافت کننده وعده صبحانه پر پروتئین شامل تخم مرغ و گوشت بدون چربی و یا گروه دریافت کننده صبحانه با میزان نرمال پروتئین شامل کورن فلکس قرار گرفتند. هر دو نوع صبحانه شامل 350 کیلوکالری بوده و از لحاظ میزان چربی رژیمی، فیبر، شکر و چگالی انرژی تطابق داشتند. صبحانه پر پروتئین حاوی 35 گرم پروتئین بود.
شرکت کنندگان یک پرسشنامه تکمیل کرده و نمونه خون آنها در طول روز و یک اسکن مغزی پیش از شام گرفته می شد. این اسکن مغزی به ردیابی سیگنال های مغزی که محرک ها و رفتارهای غذایی را کنترل می کنند، می پرداخت.
 نتایج نشان داد، مصرف صبحانه پر پروتئین منجر به افزایش احساس سیری و کاهش فعالیت مغزی می شود که باعث کنترل اشتهای زیاد به غذا می شود. علاوه براین در مقایسه با افرادی که صبحانه را حذف می کنند یا افراد دریافت کننده میزان نرمال پروتئین در صبحانه، مصرف میان وعده  چرب و شیرین به شدت در گروه دریافت کننده صبحانه پرپروتئین کاهش میافت.
این پژوهشگران معتقدند مصرف صبحانه پر پروتئین یک راهکار مهم جهت جلوگیری از پرخوری و بهبود کیفیت رژیم غذایی به وسیله جایگزینی میان وعده های ناسالم با یک صبحانه با کیفیت بالا می باشد.

منبع:

H. J. Leidy, et al “Beneficial effects of a higher-protein breakfast on the appetitive, hormonal, and neural signals controlling energy intake regulation in overweight/obese, 'breakfast-skipping,' late-adolescent girls” American Journal of Clinical Nutrition, 2013; 97 (4): 677

نظرات بسته شده است.