مصرف استاتین ها و افزایش خطر ابتلا به دیابت

 بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، مصرف برخی داروهای استاتین که به طور گسترده ای برای درمان کلسترول بالای خون استفاده می شوند، می تواند خطر ابتلا به دیابت نوع 2را افزایش دهد. این خطر در مورد بیماران دریافت کننده آترواستاتین، رزواستاتین و سیمواستاتین بیشتر می باشد.
پژوهشگران کانادایی با بررسی 500 هزار نفر در انتاریو یافتند، افراد دریافت کننده داروهای کاهنده کلسترول خطر بیشتری برای ابتلا به دیابت دارند.
در این مطالعه پژوهشگران از داده های سه پایگاه اطلاعات دارویی در کانادا استفاده کردند، سن تمام بیماران 66 سال یا بالاتر بود و این افراد به تازگی درمان با استاتین  را آغاز کرده بودند. پیگیری تا پنچ سال پس  از شروع مصرف استاتین ادامه داشت. داروهایی که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفتند شامل: آتروواستاتین، رزواستاتین، سیمواستاتین، Pravachol، Mevacor و Lescolبودند.
بر اساس بررسی های انجام شده قبل، Pravachol  حتی ممکن است برای بیماران در معرض ابتلا به دیابت مفید نیز باشد. در تحقیقات قبلی مصرف این دارو با کاهش 30% خطر ابتلا به دیابت همراه بوده است.
داروی آتروواستاتین بیش از نیمی از تمام نسخه های جدید استاتین تجویز شده را شامل میشد و بعد از  آن به ترتیب رزواستاتین ، سمیواستاتین قرار می گرفتند .
نتایج نشان داد خطر درمیان برخی از بیماران مصرف کننده  استاتین افزایش یافته بود. خطر ابتلا به دیابت در بین بیمارانی که تحت درمان با آترووستاتین بودند 22 درصد ،   رزواستاتین 18درصد و سمیواستاتین 10 درصد نسبت به سایرین افزایش یافته بود.
پژوهشگران هشدار داده اند؛ پزشکان باید خطر ابتلا به دیابت را در هنگام درمان با استاتین درنظر داشته باشند. پزشکان در هنگام تجویز این داروها باید خطرات و سودمندی آنها را همزمان در نظر بگیرند.

منبع:

Aleesa A Carter, et al “ Risk of incident diabetes among patients treated with statins: population based study” BMJ 2013;346:2610

نظرات بسته شده است.