محدودیت کالری و حفظ سلول های مغزی

بر اساس نتایج حاصل از مقاله ای در ژورنال علم عصب نشان داده شد که محدودیت کالری و یا رعایت اعتدال در این زمینه، می تواند موجب فعال سازی یک آنزیم مهم در حفظ سلول های مغزی و در نهایت پیشگیری از بروز بیماری های مرتبط با زوال عقلی شود. یافته های حاصل از این مطالعه محققین را بر این داشت تا یک داروی جدید را برای تأخیر و آهسته کردن فرآیند نقص مغزی جایگزین کنند. نتایج مطالعات پیشین نشان داد که محدودیت کالری و عدم دریافت کالری زیاد می تواند موجب افزایش طول عمر و حافظت از سلول های مغزی و در نهایت پیشگیری از ابتلا به بیماری های مرتبط با اختلالات مغزی مانند آلزایمر شود. علاوه براین، مدارک نشان می دهد که کاهش دریافت کالری و اعتدال در این زمینه می تواند موجب افزایش آنزیم  سرتوئین ۱ (SIRT1) شود که نقش مهمی در حفاظت سلول های مغزی در مقابل اختلالات مرتبط با افزایش سن می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محدودیت کالریکی و آنزیم سرتوئین ۱ در کند کردن فرآیند بیماری آلزایمر بود. به طور کلی، محققین برای  کشف دارویی که بتواند فواید محدودیت کالریکی را اِعمال کرده و نیز مانع پیشروی بیماری آلزایمر شود، بسیار تلاش می کنند و در این زمینه علاقه ی وافری وجود دارد. مطالعه ی مذکور با هدف پیدا کردن پاسخ این سؤال، بر روی موش هایی که به طور ژنتیکی به بیماری تحلیل برنده ی مغزی مبتلا بودند، انجام شد و اثر کاهش ۳۰ درصدی میزان طبیعی کالری دریافتی بر روند پیشروی بیماری در آن ها مورد بررسی قرار گرفت. پس از گذشت ۳ ماه از شورع پژوهش، میزان توانایی مغزی در موش ها از طریق آزمون هایی سنجیده شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان پیشرفت بیماری تحلیل برنده ی مغزی در موش هایی که میزان کالری دریافتی شان در حدود ۳۰ درصد کاهش داشت، بسیار کند شده است، در حالی که میزان یادگیری و حافظه ی موش های گروه کنترل ( گروه بدون تغییر) بسیار کاهش یافته است.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by Society for Neuroscience.

نظرات بسته شده است.