متابولیسم صرفه جو مانعی در برابر تلاش برای کاهش وزن

موفقیت در کاهش وزن به دلایل نا مشخصی متغیر است. یک مطالعه جدید تایید کرد که هم اکنون  خیلی از افراد رژیم گیرنده ی نا امید گمان می کنند که متابولیسم بدن باعث سخت تر شدن در کاهش وزن نسبت به دیگران شده است.در یک  مطالعه کوچک  آزمایشگاهی  12 مرد و زن چاق را از نظر انرژی مصرفی بدنشان در پاسخ به یک روز روزه مورد ارزیابی قرار دادند، و در ادامه  این آزمایش کالری دریافتی  این افراد را به مدت  6 هفته کاهش دادند.
پس از از محاسبه عواملی مانند سن، جنس و نژاد، محققان دریافتند که شرکت کنندگانی که در طول این شش هفته حداقل وزن را از دست داده اند کسانی بودند که سوخت و ساز بدنشان در طول روزه داری بیشتر کاهش یافته است.
محققان متابولیسم بدن این افراد را متابولیسم "صرفه جو"نامیدندکه با متابولیسم " مسرف" در افرادی  که بیشترین کاهش وزنی را داشته اند متضاد است و این افراد حداقل کاهش متابولیسم را طول روزه داری داشتند.
  Susanne Votrubaدر انتشار این خبرگفت “پاسخهای متابولیک در افراد چاق با یک سوخت و ساز بدن "صرفه جو"  هنگامی که مقدار مواد غذایی کاهش می دهند، تا حد زیادی متفاوت است. "
وی گفت: در حالی که عوامل رفتاری مانند پایبندی به رژیم غذایی تا حدودی روی کاهش وزن تاثیر می گذارد باید یک نمای بزرگتر که شامل فیزیولوژی فرد هم می شود  در نظر گرفت شود.
دکتر مارتین راینهارت، فوق دکترا در اپیدمیولوژی و تحقیقات بالینی از موسسه ملی دیابت و دستگاه گوارش و بیماری های کلیوی آمریکا گفت: نتایج این ایده ثابت می کند که برخی از افرادی که چاق هستند به دلیل تفاوت در سوخت و ساز بدن مجبور به تلاش بیشتر برای از دست دادن وزن هستند. وی همچنین اضافه کرد که رژیم غذایی متعادل و فعالیت بدنی منظم در طول یک دوره زمانی طولانی می تواند در کاهش وزن بسیار موثر باشد. تحقیقات بیشتر برای تعیین اینکه آیا این پاسخ ها را می توان برای جلوگیری از افزایش وزن استفاده کرد مورد نیاز است.

منبع:


Diabetes. 2015 May 11. pii: db141881
 

نظرات بسته شده است.