فواید رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بر عملکرد و درد زانو

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در مجله ی تغذیه ای JAMA نشان داده شد که ترکیب رژیم غذایی و فعالیت ورزشی در طول مدت 18 ماه، می تواند موجب عملکرد بهتر و زانو درد کمتر در بیماران مبتلا به استئو آرتریت گردد. به بیان دقیق تر در این مطالعه، در واقع اثربخشی رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بیشتر از رژیم غذایی و فعالیت ورزشی به تنهایی گزارش شد. استئوآرتریت یکی از دلایل ناتوانی در میان افراد سالمند به شمار می رود. استوآرتریت می تواند موجب کاهش کیفیت زندگی شود و چاقی نیز یکی از عوامل خطر برای ابتلا به استئو آرتریت زانو به شمار می رود. در حال حاضر، درمان های موجود در زمینه ی استئوآرتریت ناکافی هستند،  این درمان ها اغلب دارویی هستند و موجب تنها کاهش درد 30 درصدی می شوند و بر بهبود عملکرد بیمار اثری ندارند. این مطالعه بر روی 454 بزرگسال در دامنه سنی 55 سال به بالا و با شاخص توده بدنی 41-27 انجام شد. آزمودنی های به سه گروه؛ فعالیت ورزشی+ رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و رژیم غذایی به تنهایی تقسیم شدند.  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که کاهش 10 درصدی وزن حاصل از رژیم غذایی با یا بدون فعالیت ورزشی می تواند میزان التهاب مفصل زانو را در افراد مبتلا به استوآرتریت کاهش دهد. علاوه براین نشان داده شد که میزان کاهش وزن در گروه رژیم غذایی و فعالیت ورزشی یشتر از گروه های رژیم غذایی و فعالیت ورزشی است. میزان درد مفصل زانو و سرعت راه رفتن در گروه فعالیت ورزشی و رژیم غذایی بیشتر گزارش شد. بنابراین، کاهش وزن حال از ترکیب رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بیشتر از هر کدام به تنهایی است.

 منبع:

Stephen P. Messier, et al. Effects of Intensive Diet and Exercise on Knee Joint Loads, Inflammation, and Clinical Outcomes Among Overweight and Obese Adults With Knee Osteoarthritis: The IDEA Randomized Clinical Trial PDF. Jama, September 2013

نظرات بسته شده است.