فعالیت ورزشی و کنترل اشتها

بر اساس یک مطالعه جدید نشان داده شد که 45 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت متوسط تا شدید در صبح می تواند در کنترل اشتها برای غذا خوردن مؤثر باشد.
پروفسور جیمز لی کمیننت و میکائیل جانسون در این پژوهش به اندازه گیری فعالیت عصبی 35 زن (17 زن  با وزن طبیعی و 18 زن دارای اضافه وزن ) در حالی که تصویر مواد غذایی را رویت می کردند، پرداختند. لازم به ذکر است که این آزمودنی ها در طی دوره پژوهش یک روز را با فعالیت ورزشی و یک روز را بدون فعالیت ورزشی شروع می کردند. در یک روز آزمودنی ها به مدت 45 دقیقه بر روی تردمیل به فعالیت پرداختند، پس از آن  امواج مغزی شان به واسطه الکترودهایی سنجیده شد. این الکترودها بر روی جمجمه آزمودنی ها تثبیت شده بود و در حین سنجش امواج مغزی آن ها 240 تصویر شامل 120 تصویر غذا و 120 تصویر گل را رویت می کردند. در هفته بعد و مصادف با روز و ساعت آزمایش اول، آزمودنی ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و تنها تفاوت روزها در این بود که روز دوم بدون فعالیت ورزشی سپری شد.
 نتایج حاصل از این پژوهش در مجله  Medicine & Science in Sports & Exercise به چاپ رسید. این محققین دریافتند که پاسخ های توجه به غذا پس از فعالیت ورزشی درآن ها کاهش یافت. به بیان دکتر لی کمیننت؛ فعالیت ورزشی علاوه بر این که می تواند بر برون ده انرژی مؤثر باشد، می تواند بر پاسخ های غذایی نیز اثر گذار باشد.

منبع:

James LeCheminant and Michael Larson . Exercise may affect food motivation. ScienceDaily. 2012

نظرات بسته شده است.