فعالیت ورزشی و علائم ابتلا به التهاب

محققین دریافتند که علائم ابتلا به التهاب در افراد میان سالی که به طور منظم به فعالیت ورزشی می پردازند کمتر است.
دکتر مارک هامر و همکارانش در دانشگاه لندن گزارش کردند که علائمی همچون میزان پروتئین واکنشی C و اینترلوکین 6 در افرادی که به طورمنظم به فعالیت ورزشی می پردازند کمتر از آزمودنی هایی است که با فعالیت ورزشی مأنوس نمی باشند. به علاوه، میزان این مارکرها در افرادی که در کنار فعالیت ورزشی منظم و بر طبق توصیه ها؛ حداقل 2 ساعت و 30 دقیقه در هفته را به فعالیت ورزشی متوسط تا شدید می پردازند نیز کمتر گزارش شد. محققین اظهار داشتند که مارکرهای التهابی با بالا رفتن سن افزایش می یابند و از آن جائیکه این عوامل پیش التهابی به همراه سازو کارهای بیولوژیکی می تواند زمینه ساز بیماری های  قلبی باشد به همین دلیل فعالیت ورزشی به عنوان یک عامل پیشگیری کننده در این زمینه حائز اهمیت است. اعتقاد بر این است که فرآیندهای ضد التهابی مرتبط با فعالیت ورزشی در این راستا مهم می باشند. به همین دلیل دکتر هامر و همکارانش در یک مطالعه 4،289 مرد و زن ( میانگین سنی 2/49 ) را بررسی کردند. در این مطالعه به کمک پرسشنامه میزان فعالیت ورزشی و مدت و شدت آن بررسی شد. سپس افراد بر اساس میزان پرداختن به فعالیت ورزشی در سه گروه تقسم بندی شدند.
بر اساس نتایج محققین، در میان آزمودنی های این مطالعه مردان بیشتر به فعالیت ورزشی می پرداختند و به همین دلیل BMI کمتر داشتند و میزان مارکرهای التهابی نیز در آن ها کمتر گزارش شد. به بیان محققین این مطالعه به علت استفاده از پرسشنامه و اکتفا و اظهارات آزمودنی ها این مطالعه محدوویت هایی را شامل می شود.

منبع:

Hamer M, et al "Physical activity and inflammatory markers over 10 years Follow-up in men and women from the Whitehall II cohort study" Circulation 2012

 

نظرات بسته شده است.