فعالیت بدنی مفیدی به نام خانه داری

طبق راهنماهای UK's NHS همه  بزرگسالان باید حداقل 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط در هفته داشته باشند و این فعالیت بدنی باید ورزش های تقویت کننده  عضلات را نیز در بر بگیرد.
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از بررسی ورزش و فعالیت بدنی (SAPAS) در ایرلند شمالی پژوهشگران یافتند که خانه داری را می توان بعنوان بخشی از فعالیت بدنی روزانه  در نظر داشت و از مزایای آن بهره مند شد.
طبق نظر پروفسور Marie Murphy  سرپرست این مطالعه خانه داری یک فعالیت بدنی محسوب می شود و همانطور که همه می دانیم هر نوع فعالیت بدنی میزان کالری مصرفی را افزایش میدهد. نتایج این مطالعه نشان داده است خانه داری به طور معکوس با لاغری در ارتباط است. این مطالعه بیش از 4600 شرکت کننده 16 سال و بزرگتر را در برمی گرفت. از شرکت کننده ها خواسته شد میزان فعالیت های بدنی که تنفس و ضربان قلب آنها را افزایش داده و حداقل 10 دقیقه به طول می انجامد را ثبت کنند.  هم چنین از لحاظ میزان تلاش لازم برای انجام آن فعالیت، فعالیت بدنی آهسته، متوسط و شدید طبقه بندی شد.
پژوهشگران یافتند، 42% از شرکت کننده ها توصیه های فعلی برای فعالیت بدنی را انجام میدهند و  فعالیت بدنی خانگی11 تا 73% فعالیت بدنی شدید در این افراد را به خود اختصاص میداد.
پژوهشگران یافتند جارو کشیدن، تمیز کردن پنجره ها، چمن زنی برای افراد میانسال و پیرتر فعالیت بدنی شدید محسوب می شود.
بنابراین حتی یک گردگیری ساده نیز برای شما مزایای سلامتی زیادی به دنبال دارد و بخشی از فعالیت بدنی روزانه به حساب می آید.

منبع:

Marie H Murphy, et al “Does housework keep you healthy? The contribution of domestic physical activity to meeting current recommendations” BMC Public Health (in press) 18 October 2013.

نظرات بسته شده است.