شیر مادر و رشد مغز در نوزادان نارس

مغز نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا می آیند معمولاً به طور کامل تکامل نمی یابد و نوازادان نارس نسبت به نوزادانی که به موقع به دنیا می آیند دارای مغز کوچکتری هستند. تولد زودرس یک علت عمده مشکلات عصبی در کودکان محسوب می شود و با اختلالات روانی دوران کودکی مرتبط است. مطالعات نشان داده اند که شیر مادر برای تکامل شیرخوار مفید است. در نتیجه محققان به تازگی در مطالعه ای درصدد برآمدند اثر شیر مادر را بر تکامل مغز شیرخواران نارس بررسی کنند. در این مطالعه 77 شیرخوار نارس مورد ارزیابی قرار گرفتند. محققان میزان شیر مادر مورد استفاده شیرخواران را در زمان بستری بودن در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بررسی کردند. با بررسی نوزادان نارس از طریق MRI محققان دریافتند در شیرخواران نارسی که حداقل 50 درصد رژیم غذایی شان را شیر مادر تشکیل می داد نسبت به شیرخوارانی که به میزان کمتری از شیر مادر استفاده می کردند بافت و قشر مغز بزرگتر بود. این یافته بسیار حائز اهمیت است زیرا سایر مطالعات نشان داده اند که حجم مغز با تکامل شناختی در ارتباط است. هر چقدر میزان استفاده از شیر مادر افزایش می یافت شانس کودک برای داشتن قشر مغزی بزرگتر بیشتر می شد. قشر مغز با توانایی های شناختی مرتبط است.
با این حال، به گفته محققان مطالعات بیشتری باید در مورد تعیین ماده ای که در شیر بر روی تکامل مغز شیرخواران نارس اثر می گذارد، انجام شود.
منبع:


Effects of breast milk consumption in the first month of life on early brain development in premature infants. Abstract presented at the Pediatric Academic Societies 2016 meeting, 2016
 

نظرات بسته شده است.