شکلات و سلامت مغز

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که نوشیدن روزانه دو فنجان شکلات داغ (hot chocolate ) می تواند در حفظ سلامت مغزی افراد سالمند و مهارت های فکری آن ها کمک کند. این مطالعه بر روی 60 آزمودنی در دامنه ی سنی 73 سال که به زوال عقلی مبتلا نبودند، انجام شد. آزمودنی ها به مدت 30 روز، روزی دو فنجان شکلات داغ خوردند، و به جز این در طول دوره ی پژوهش شکلاتی نخوردند. سپس از آن ها تست حافظه و مهارت های تفکر گرفته شد. علاوه بر این، به وسیله ی اولتراسوند میزان جریان خون مغزی آن ها اندازه گیری شد. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ نواحی گوناگونی در مغز برای تکمیل وظایف خود نیاز به انرژی بیشتری دارند، علاوه بر این به جریان خون بیشتری نیز نیاز دارند. این ارتباط دوگانه ی عصبی- عروقی نام دارد که در بروز بسیاری از بیماری ها از قبیل آلزایمر نقش بسیار مهمی دارد. از بین 60 آزمودنی درگیر در این مطالعه، 18 نفر در ابتلا دچار نقص جریان خون مغزی بودند، در انتهای پژوهش جریان خون مغزی این افراد در حدود 3/8 درصد افزایش یافت. در حالی که جریان خون مغزی افرادی که از ابتدای پژوهش جریان خون مغزی طبیعی داشتند، تغییری را نشان نداد.  علاوه بر این، زمان انجام تست حافظه در افرادی که نقص جریان خون داشتند، کاهش یافت( از 167 ثانیه درابتدای پژوهش به 116 ثانیه در انتهای پژوهش). در حالی که این شاخص در افراد با جریان خون طبیعی مغز تغییری را نشان نداد. علاوه بر این، اسکن های مغزی نشان داد که درافراد با نقص خون رسانی مغزی،  نواحی از مغز دچار آسیب شده بود. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که دریافت شکلات می تواند بر روی مغز اثرات مفیدی داشته باشد. با وجود این، برای روشن شدن سازو کار بین خوردن شکلات و جریان خون مغزی نیاز به مطالعات بیشتری است.

منبع:

F. A. Sorond, S. Hurwitz, et al. Neurovascular coupling, cerebral white matter integrity, and response to cocoa in older people. Neurology, 2013.
 

نظرات بسته شده است.