شکلات خطر سکته مغزی را کاهش میدهد

محققین سوئدی یافتند، مردانی که در هفته مقدار متوسطی شکلات مصرف می کنند خطر کمتری برای سکته مغزی دارند.دکتر لارسون و همکاران وی ارتباط بین مصرف شکلات و خطر سکته مغزی را با پیگیری بیش از 37000 مرد سوئدی در 10 سال بررسی کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه هایی در رابطه با وزن و قد، فعالیت بدنی، سیگار کشیدن، سابقه پرفشاری خون، سابقه خانوادگی انفارکتوس قبل از 60 سالگی، مصرف الکل و رژیم غذایی پاسخ دادند. مصرف هفتگی شکلات با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک ثبت و آنالیز شد.نتایج مطالعه این پژوهشگران سوئدی نشان داد مردانی که به طور متوسط​​9/62 گرمشکلات در هفته مصرف می کنند نسبت به افرادی که در طول هفته شکلات نمی خورند،  17% خطر کمتری برای سکته مغزی دارند. برای بررسی بیشتر دکتر لارسون و همکارانش هم چنین داده های حاصل از 5 مطالعه دیگر در ارتباط با مصرف شکلات و خطر سکته مغزی در مردان و زنان را آنالیز کرده  و به نتایج مشابه دست یافتند.فلاونوئیدهای موجود در شکلات به دلیل داشتن اثرات آنتی اکسیدانی، ضد پلاکتی و ضد التهابی می توانند در برابر بیماری های قلبی عروقی محافظت کننده باشند. هم چنین فلاونوئیدهای شکلات باعث کاهش غلظت کلسترول  LDL  در خون، کاهش اکسیداسیون LDL  و بهبود عملکرد اندوتلیال می شوند. نویسندگان این مطالعه عنوان کردند کافئین موجود در شکلات می تواند عامل محافظتی در برابر سکته مغزی باشد البته میزان کافئین موجود در شکلات به طور کلی بسیار کمتر از کافئین موجود در یک فنجان  قهوه است و این ماده به تنهایی نمی تواند تاثیرات مثبت خوردن شکلات را تشریح کند.

منبع:

Larsson SC, et al "Chocolate consumption and risk of stroke: a prospective cohort of men and meta-analysis" Neurology 2012

نظرات بسته شده است.