رژیم غذایی نادرست و مرگ زودرس

 نتایج یک مطالعه جدید در بریتانیا نشان میدهد پیروی از رژیم های غذایی غلط شامل غذاهای سرخ شده، شیرین و فرآوری شده، گوشت قرمز، غلات تصفیه شده و محصولات لبنی پر چرب می تواند موجب کاهش طول عمر و مرگ زودرس شود و این افراد در صورت رسیدن به سنین پیری نیز معمولا سطح سلامتی و کیفیت زندگی پایینی خواهند داشت.
این مطالعه به بررسی حدود  3800 مرد و 1600 زن انگلیسی با میانگین سنی 51 سال پرداخت. این افراد از سال 1985 تا سال 2009 پیگیری شدند. در پایان مطالعه ، 73% شرکت کننده ها فرآیند سالخوردگی طبیعی و نرمالی  را تجربه کردند و 4% سالخوردگی نرمالی نداشتند. فرآیند سالخوردگی نرمال به صورت فارغ بودن از بیماری های مزمن و امتیاز بالا در توانایی های جسمی و ذهنی  تعریف شده بود.
در طول مدت پیگیری، 13% از شرکت کننده ها به بیماری های قلبی بدون مرگ، 3% به مرگ های ناشی از بیماری های قلبی و 7% به مرگ ناشی از سایر علت ها دچار شدند.
نتایج بررسی رژیم غذایی این افراد نشان داد پیروی از یک رژیم غذایی شامل غذاهای سرخ شده،شیرین و فرآوری شده، گوشت قرمز، غلات تصفیه شده و محصولات لبنی پر چرب شانس داشتن فرآیند سالخوردگی نرمال و طول عمر طبیعی را کاهش میدهد.

منبع:

Tasnime Akbaraly, et al  “Does Overall Diet in Midlife Predict Future Aging Phenotypes? A Cohort Study” American Journal of Medicine, May 2013, The Vol. 126, Issue 5, Pages 411-419.e3

نظرات بسته شده است.