روغن ماهی کم چرب و بهبود سرطان پروستات

محققین UCLA دریافتند، مردانی که مبتلا به سرطان سینه هستند و از یک رژیم غذایی کم چربی پیروی می کنند و از مکمل های روغن ماهی نیز استفاده می کنند، مقادیر سایتوکاین های پیش التهابی در خون آن ها کمتر است و علاوه براین میزان پیشرفت بیماری شان نیز کندتر است. نتایج این مطالعه در Cancer Prevention Research به چاپ رسید.به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ کند شدن پیشبرد این بیماری نقش زیادی را در کنترل سرطان های بدخیم پروستات دارد، به همین جهت نتایج این مطالعه بسیار ارزشمند است. آزمودنی های پژوهش حاضر به دو گروه رژیم غذایی کم چرب و رژیم غذایی شرقی(40 درصد کالری رژیم غذایی شان را از چربی تأمین می کنند.) تقسیم شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که مییزان پیشرفت بیماری سرطان پروستات در افرادی که از یک رژیم غذایی کم چربی پیروی می کردند بسیار کمتر از افرادی است که از یک رژیم غذایی پر چربی تبعیت می کردند. علاوه براین، مقادیر سایتوکاین های پیش التهابی در خون (مرتبط با سرطان) مردانی که از یک رژیم غذایی کم چربی پیروی می کدند به طور معناداری کمتر از مردانی بود که از رژیم غذایی پرچربی پیروی می کردند. هم چنین، تغییر ترکیب غشاء سلولی در سلول های سالم و سرطانی –هر دو- در مردانی که از یک رژیم غذایی کم چربی به همراه مکمل روغن ماهی پیروی می کردند، نشان داده شد. به بیان محققین این مطالعه، مردانی که مبتلا به سرطان پروستات هستند باید در مورد رژیم غذایی خود بسیار محتاط باشند. تغییر رژیم غذایی و اصلاح آن می تواند تأثیر بسیار زیادی را کنترل بیماری سرطان پروستات داشته باشد.

منبع:

W. J. Aronson. et al. Effect of a Low-fat Fish Oil Diet on Pro-inflammatory Eicosanoids and Cell Cycle Progression Score in Men Undergoing Radical Prostatectomy. Cancer Prevention Research, 2013.

نظرات بسته شده است.