دیابتی ها خطر قند خون پایین را جدی بگیرند

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با سطوح قند خون خیلی پایین در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی قرار دارند.
سطح قند خون به طور خطرناک پایین از لحاظ پزشکی اورژانسی در نظر گرفته می شود. مطالعات قبل ارتباط بین سطح پایین قند خون یا هیپوگلیسمی و خطر بیماری های قلبی عروقی را نشان داده بودند اما این ارتباط همچنان بحث انگیز باقی مانده بود.
در این مطالعه پژوهشگران ایالات متحده آمریکا ، ژاپن و هلند  نتایج حاصل از 6 مطالعه شامل بیش از 903 هزار بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 را آنالیز کردند. شرکت کننده ها از لحاظ میزان قند خون، مواجهه با هیپوگلیسمی بررسی شده و میزان ابتلا به بیماری های قلبی در آنها سنجیده شد.
نتایج نشان داد 6/0% تا 8/5% از بیماران در طول یک تا 5 سال پیگیری هیپوگلیسمی شدید را تجربه می کنند. به طور کلی این بیماران 56/1% خطر بیشتری برای بروز بیماری های قلبی عروقی دارند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد  که افت قند خون شدید با افزایش دو برابری خطر بیماری قلبی عروقی همراه است و به همین دلیل  پیشگیری از افت قند خون شدید در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی بسیار با اهمیت است.
منبع:

Atsushi Goto, et al “Severe hypoglycaemia and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis with bias analysis”BMJ, July 30, 2013.

نظرات بسته شده است.