دلیل افزایش مقاومت به کاهش وزن با افزایش سن

بر اساس یک مطالعه جدید که نتایج آن در The FASEB به چاپ رسید نشان داده شد که با افزایش سن فعالیت گرمازایی چربی های قهوه ای کاهش می یابد. چربی های قهوه ای از نوع " چربی های خوب" هستند و در نواحی پشت گردن و کتف ها قرار دارند و به سوختن چربی های سفید (بد) نواحی محیطی بدن ما از قبیل شکم کمک می کنند. به علاوه، محققین در این مطالعه سازوکار خاموش و روشن شدن چربی های قهوه ای را نیز کشف کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ مطالعات نشان خواهند داد که چگونه پیام رسانی PAF/PAFR  مقادیر UCP1 از طریق گیرنده های بتا 3 آدرنرژیک در سلول های چربی قهوه ای انسان و موش کنترل می کند، این کشف می تواند به عنوان یک روش پیشگیری از بروز چاقی و بیماری های از قبیل فشار خون، دیابت، سرطان، ناباروری و  زخم معده و بیماری های متابولیکی به کار برده شود. محققین در این مطالعه، دو گروه از موش ها را ارزیابی کردند. گروه اول موش هایی بودن که از لحاظ ژن عامل PAFR نقص داشتند و در واقع فاقد این ژن بودند. گروه دوم را نیز موش های سالم تشکیل می دادند. گروه اول در طی دوره پژوهش دچار چاقی بیش از حد و افزایش چربی های ناحیه شکمی شدند که با افزایش سن مقادیر آن ها نیز بیشتر می شد. بر اساس نتایج این مطالعه نشان داده شد که کمبود عامل PAFR می تواند موجب اختلال در عملکرد سلول های چربی قهوه ای و در نهایت شیوع چاقی گردد. به همین دلیل است که هر چه سن افزایش می یابد، تلاش برای حفظ وزن و افزایش فعالیت بدنی دوبرابر افراد جوان تر خواهد بود. به بیان دقیق تر سلول های ربی قهوه ای با افزایش سن کم کار می شوند.
منبع:


Reference: J. Sugatani, S, et al. Antiobese function of platelet-activating factor: increased adiposity in platelet-activating factor receptor-deficient mice with age. The FASEB Journal, 2013.
 

نظرات بسته شده است.