داروهای کاهنده ی کلسترول و اثرات مفید فعالیت ورزشی

استاتین، داروی رایجی است که در سرتاسر جهان برای کاهش کلسترول خون در افرادی که به چاقی، سندرم متابولیک با ترکیبی از اختلالات؛ افرایش فشار خون، قند خون، چربی و کلسترول خون می باشند، توصیه می شود. با وجود این محققین دانشگاه میسوری دریافتند که سیم واستاتین ها، نوع ژنریک استاتین ها  که با نام " Zocor" نیز یافت می شدند، می توانند اثرات مفید فعالیت ورزشی در افراد دارای اضافه وزن و چاق را خنثی کنند. به بیان دکتر جان تای فاولت استادیار تغذیه و فیزیولوژی ورزشی دانشگاه میسوری؛ "فعالیت ورزشی روزانه برای حفظ و پیشبرد آمادگی جسمانی لازم و ضروری است و در نهایت برای پیشبرد نتایج مرتبط با سلامتی بسیارحائز اهمیت می باشد. بنابراین اگر بیماران به فعالیت ورزشی بپردازند و در ادامه ی فعالیت ورزشی خود کوشا باشند و آن را به طور منظم انجام دهند، می توانند از فواید مرتبط با افزایش میزان آمادگی جسمانی بهره مند شوند." دکتر تای فالت در ادامه افزود؛ استاتین در حدود ۲۰-۱۵ سال است که مطرح هستند و مصرف می شوند، بنابراین عوارض بلند مدت ناشی از مصرف آن ها بر آمادگی هوازی و به طور کلی بر سلامتی هنوز مشخص نشده است.  در این مطالعه ۳۷ آزمودنی به مدت ۱۲ هفته در کمپ دانشگاه میسوری مورد بررسی قرار گرفتند. ۱۸ آزمودنی علاوه بر انجام پروتکل ورزشی مورد نظر روزانه ۴۰ میلی گرم سیم واستاتین مصرف کردند. نتایج مطالعه نشان داد که استاتین ها اثرات چشمگیری بر فواید فعالیت ورزشی داشتند. میزان آمادگی قلبی و عروقی در آزمودنی های گروه فعالیت ورزشی، در حدود ۱۰ درصد افزایش یافت، در حالی که این میزان در افراد گروهی که به فعالیت ورزشی می پرداختند ولی سیم واستاتین نیز دریافت می کردند در حدود ۵/۱ در صد گزارش شد. علاوه براین، محتوای میتوکندری های عضلات ( جایگاهی در عضله که در آن انرژی تولید می شود) افراد گروهی که سیم واستاتین دریافت می کردند علارغم پرداختن به فعالیت ورزشی در حدود ۵/۴ در صد کاهش یافت، در حالی که محتوای میتوکندری عضلات افرادی که سیم واستاتین دریافت نمی کردند در حدود ۱۳درصد افرایش داشت.

منبع:

Catherine R.et al. Simvastatin impairs exercise training adaptations. Journal of the American College of Cardiology, 2013

نظرات بسته شده است.