خواب به میزان 7 تا 9 ساعت در شب مانع بروز تصادف می‌شود.

دستورالعمل‌های فعلی توصیه می‌کنند که افراد بزرگسال به منظور حفظ سلامتی 7 تا 9 ساعت در شب بخوابند. یافته‌های حاصل از مطالعات مختلف نشان می‌دهد بیدار ماندن برای مدت طولانی سبب کاهش دقت و توجه افراد می‌شود. تخمین زده می‌شود که در ایالات متحده 7 درصد تمام تصادفات و 16 درصد تصادفات مرگبار به علت خواب‌آلودگی راننده است.
نتایج مطالعه جدیدی که در مجله SLEEP منتشر شده نشان می‌دهد که اگر رانندگان در طی 24 ساعت کمتر از 7 ساعت استراحت کنند بیشتر در معرض تصادفات رانندگی قرار دارند. در بین این افراد احتمال بروز تصادف برای کسانی که کمتر از 4 ساعت می‌خوابند بسیار زیاد است. در حالیکه خطرات رانندگی در هنگام خواب‌آلودگی به خوبی شناخته شده است، در مطالعه حاضر برای اولین بار ارتباط بین میزان ساعات خواب راننده با احتمال مقصر بودن وی در بروز حوادث رانندگی بررسی شده است.
برای انجام این تحقیق با راننده‌هایی که در 5470 مورد تصادف درگیر بودند، مصاحبه شد. این تصادفات بین ساعت 6 صبح و 11:59 شب رخ داده بودند. نتایج نشان داد در رانندگانی که کمتر از 4 ساعت استراحت کرده بودند در مقایسه با کسانی که میزان خوابشان 7 تا 9 ساعت بود احتمال مقصر بودن در تصادفات 15/1 برابر بیشتر بود. همچنین در کسانی که در طی 24 ساعت 6 و 5 ساعت استراحت کرده بودند احتمال مقصر بودن به ترتیب 1/3 و 1/9 برابر افزایش می‌یافت.
به گفته محققان بیدار بودن به معنای هشیار بودن نیست. حتی اگر شما بتوانید خود را بیدار نگاه دارید، کمبود خواب خطر بروز اشتباه را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد.
منبع:
Brian C Tefft. Sleep 2018.

نظرات بسته شده است.