خطر کم وزنی نوزاد با مصرف کافئین در دوران بارداری

تغذیه مادر برای جنین در حال رشد و سلامت کودک در مراحل بعدی زندگی مهم است. وجود مکمل ویتامین های خاص در کنار رژیم غذایی سبب افزایش سلامت جنین می گردد. به طور مثال اسید فولیک(ویتامین B9) خطر اسپینا بیفیدا را کاهش می دهد. با این حال هر ماده ای که یک فرد بزرگسال ممکن است مصرف نماید، برای کودک در حال رشد سودمند نیست. براساس یافته های مطالعه ای که اخیرا انجام شده کافئین با وزن کم زمان تولد مرتبط بوده و کافئین قهوه با افزایش طول مدت بارداری در ارتباط است. کافئین همراه با مواد مغذی و اکسیژن آزادانه از جفت عبور می کند اما جنین در حال رشد قادر به ساخت آنزیم های مورد نیاز برای غیرفعال سازی آن نیست. در حال حاضر سازمان بهداشت جهانی(WHO) محدودیت mg300 کافئین در روز را برای دوران بارداری توصیه می کند اما برخی از کشورها محدودیت mg200 در روز را توصیه می نمایند. برای ارزیابی تاثیر مصرف کافئین در دوران بارداری بر روی کودکان، محققان اطلاعات مربوط به رژیم غذایی مادر و جزئیات تولد را که طی 10 سال جمع آوری شده بود، مورد استفاده قرار دادند. در این تحقیق حدود 60000 زن باردار مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه تمام منابع کافئین مورد بررسی قرار گرفتند: قهوه، چای، نوشیدنی های گازدار و همچنین مواد غذایی حاوی کاکائو شامل کیک ها، دسرها و شکلات. به گفته محققان مصرف کافئین ارتباط قوی با استعمال سیگار دارد و سیگار نیز سبب زایمان زودرس و نوزاد کوچک برای سن بارداری در زمان تولد (SGA) می گردد. در این مطالعه هیچ ارتباطی بین کل کافئین یا کافئین قهوه و زایمان زودرس یافت نشد اما بین کافئین و SGA ارتباط مشاهده گردید. این ارتباط حتی در میان مادران غیرسیگاری نیز مشاهده شد که این امر حاکی از آن است که کافئین خود بر روی وزن تولد موثر است. در حقیقت محققان دریافتند که کافئین از تمام منابع سبب کاهش وزن زمان تولد می گردد. هر mg100 کافئین در روز سبب کاهش وزن به میزان 28-21 گرم در کودک گردید. mg100 کافئین در روز از تمام منابع طول مدت بارداری را 5 ساعت افزایش داد اما دریافت کافئین از قهوه با افزایش بیشتر زمان بارداری(8 ساعت افزایش به ازای mg100 کافئین) مرتبط بود. علت افزایش بیشتر طول مدت بارداری با مصرف قهوه احتمالا وجود ماده ای در قهوه یا یک رفتار مرتبط با نوشیدن قهوه است که در زنانی که فقط چای می نوشند، وجود ندارد.

نکته عملی: با توجه به اینکه حتی mg300-200 کافئین در روز سبب افزایش خطر SGA می گردد، به نظر می رسد توصیه های موجود در این زمینه نیاز به ارزیابی مجدد دارد. بنابراین زنان باردار باید به طور کامل مصرف کافئین را قطع کرده یا حداقل مصرف آن را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند.

منبع:

BMC Medicine 2013

نظرات بسته شده است.