تغییرات اپی ژنتیکی سلول های چربی متعاقب فعالیت ورزشی

فعالیت ورزشی حتی در مقادیر بسیار کم می تواند موجب تغییر در بیان ژن های مان شود. پژوهش جدیدی در دانشگاه لِند در سوئد برای اولین بار توضیح داد که هنگامی که فعالیت ورزشی می کنیم چه اتفاقی در سطح اپی ژنتیکی سلول های چربی مان رخ می دهد. به بیان چارلوت لینگ، استادیار دانشگاه مرکز دیابت لِند؛ ما در مطالعه مان نشان دادیم که فعالیت ورزشی اثرات مثبتی را دارد، زیرا الگوی اپی ژنتیک ژن ها که ذخیره ی چربی در بدن را تحت تأثیر قرار می دهد را تغییر می دهد.  سلول های بدن حاوی DNA هستند، که شامل ژن ها می باشد. ما ژن هایمان را به ارث برده ایم و آن ها نمی توانند تغییر کنند. با وجود این، ژن ها گروه های متیل دارند که می توانند با اتصالشان بر بیان ژن اثر گذار باشند. خواه ژن ها فعال یا غیرفعال باشند. گروه های متیل می توانند تحت تأثیر روش های زیادی از قبیل؛ فعالیت ورزشی، رژیم غذایی و الگوی زندگی قرار گیرند، در یک فرآیندی که متیلاسیون DNA نام دارد. این اپی ژنتیک است، یک زمینه ی پژوهشی نسبتاً جدید که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مطالعه، محققین به پژوهش در زمینه ی این که چه اتفاقی در گروه های متیل سلول های چربی 23 مرد سالم، دارای اضافه وزن رخ می دهد، پرداختند. آزمودنی ها در این مطالعه در حدود 35 سال سن داشتند، و درگیر هیچ گونه فعالیت بدنی نبودند. آن ها در طی 6 ماه به طور منظم در کلاس های ایروبیک شرکت کردند. محققین از این مطالعه نتیجه گرفتند که تغییرات متیلاسیون DNA در نتیجه فعالیت بدنی می تواند یکی از سازوکار های این باشد که چطور ژن ها در معرض خطر بیماری قرار می گیرند. به بیان تینا ران، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ پیش از این مطالعه ای این چنین بر روی سلول های چربی انجام نشده بود، حال ما توانستیم به  نقشه ی متیلوم DNA در سلول های چربی پی ببریم. در نتیجه، تغییرات در برخی از ژن ها در اثر فعالیت ورزشی، و به واسطه ی غیرفعال کردن آن ها می تواند مانع تجمع چربی در سلول های چربی شود.

منبع:

Tina Rönn, A Six Months Exercise Intervention Influences the Genome-wide DNA Methylation Pattern in Human Adipose Tissue. PLoS Genetics, 2013

نظرات بسته شده است.