تغذیه با شیر مادر به رشد بهتر نوزاد کمک می کند

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در یونان کودکانی که برای بیشتر از 6 ماه با شیر مادر تغذیه می شوند،  در تست های زبان، حرکت، هماهنگی  و آزمون های شناختی بالاترین امتیاز را کسب می کنند.
در این مطالعه دکتر Leda Chatzi و همکارانش از اطلاعات مطالعه طولانی مدتی بر روی 540 مادر و فرزندانشان استفاده کردند. زمانی که نوزادان به سن نه ماهگی رسیدند، در مورد شروع شیردهی و مدت زمان آن از مادران سوال می شد. این اطلاعات در زمان 18 ماهگی کودک به روزرسانی شد. هم چنین پزشکان توانایی های شناختی، مهارت های زبان و پیشرفت حرکتی کودک را در 18 ماهگی آزمایش می کردند.
حدود 89% از نوزادان از شیر مادر استفاده کرده بودند که در این بین 13% برای کمتر از 1 ماه، 52% برای 1 تا 6 ماه و 35% برای بیشتر از 6 ماه با شیر مادر تغذیه شده بودند.
نتایج این بررسی نشان داد کودکانی که برای هر مدت از شیر مادر استفاده کرده بودند نسبت به کودکانی که اصلا از شیر مادر استفاده نکرده بودند، امتیاز شناختی، برقراری ارتباط و حرکتی بالاتری کسب کردند.
این امتیازات در بین کودکانی که برای بیشتر از 6 ماه با شیر مادر تغذیه شده بودند بالاتر بود. این کودکان در مهارت های شناختی، گفتاری، پیشرفت حرکت و هماهنگی و برقراری ارتباط از سایرین موفق تر بودند.

منبع:


Source: Leda Chatzi, et al “Breastfeeding duration and cognitive, language and motor development at 18 months of age: Rhea mother–child cohort in Crete, Greece”J Epidemiol Community Health , December 13, 2013.
 

نظرات بسته شده است.