اهمیت زمان شروع تغذیه تکمیلی در کودکان

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد خطر بروز بیماری سلیاک در کودکانی که بعد از گذشت 6 ماهگی گلوتن به رژیم غذایی شان اضافه شده و  هم چنین در کودکانی که بیش از یک سال با شیرمادر تغذیه شده اند، بیشتر است.
طبق گفته این پژوهشگران خطر بروز بیماری سلیاک در سن دو سالگی در کودکانی که در ماه هفتم یا دیرتر گلوتن به رژیم غذاییشان اضافه شده است، 27% بیشتر است.
پژوهشگران نروژی در این مطالعه کودکان را بر اساس سن و جنس، بیماری سلیاک در مادر و طول زمان شیردهی  مورد بررسی قرار دادند. از بین شرکت کننده ها، کودکانی که 5 تا 6 ماهگی با گلوتن آشنا شده بودند به عنوان گروه مرجع در نظر گرفته شدند.
از 1560 کودکی که طی سال های 1994 و 2004 مورد بررسی قرار گرفته و برای مدت  8/4 سال پیگیری شدند، 51 نفر دارای آنتی ژن سلیاک بودند. کودکانی که در طول 3 ماه اول زندگی گلوتن دریافت کرده بودند 5 برابر بیشتر از کودکانی که بین 4 تا 6 ماهگی گلوتن دریافت کردند ، احتمال ابتلا به سلیاک را داشتند. هم چنین کودکان دریافت کننده گلوتن در 7 ماهگی یا بیشتر به طور قابل توجهی خطر بیشتری در مقایسه با گروه مرجع داشتند.
گلوتن نام یکی از پروتئین‌های موجود در گندم، چاودار (گندم سیاه)  و جو می‌باشد که در غذاهای فرآوری شده از گندم و سایر غلات مرتبط به آن نیز وجو دارد.

منبع:

Ketil Stordal, et al “Early Feeding and Risk of Celiac Disease in a Prospective Birth Cohort” Pediatrics peds.2013-1752; published ahead of print October 7, 2013

نظرات بسته شده است.