اُمگا 3 و افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات

نتایج مطالعه ی دوم دانشمندان مرکز تحقیقات سرطان Fred Hutchinson ارتباط بین مقادیر زیاد اسید های چرب اُمگا 3 وافزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات را تأیید کرد.  به بیان دقیق تر، افزایش مقادیر خونی ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA)، دوکوزا هگزانوئیک اسید (DHA) و دوکوزا پنتانوئیک اسید (DPA)- سه اسید چرب ضد التهابی و مرتبط با سوخت وساز مشتق شده از روغن ماهی و مکمل های روغن ماهی- موجب افزایش 71 درصدی خطر ابتلا به سرطان پروستات می شوند. هم چنین، در این مطالعه گزارش شد که خطر سرطان خوش خیم پروستات 44درصد و به طور کلی  خطر ابتلا به انواع سرطان 43درصد افزایش می یابد. خطر ابتلا به سرطان بدخیم پروستات مهم است به دلیل این که اغلب می تواند کشنده باشد. در سال 2011 مطالعه ای منتشر شد که نشان داد افزایش مقادیر خونی DHA موجب افزایش بیش از دو برابر خطر ابتلا به سرطان بدخیم پروستات می شود. پس از آن مطالعه ی دیگری نیز این نتایج را مورد تأیید قرار داد. بر اساس هماهنگی بین این نتایج پیشنهاد می شود که این اسیدهای چرب در رشد تومور پروستات دخالت دارند، و دریافت اسیدهای چرب بلند زنجیره ی اُمگا 3 به ویژه از طریق مکمل یاری می تواند موجب افزایش خطر ابتلا به این نوع سرطان شود. در این مطالعه نیز نشان داده شد که استفاده از مکمل های تغذیه ای اُمگا 3 می تواند مضر باشد. با وجود این، سؤال این جاست که با توجه به نقش ضد التهابی اسیدهای چرب اُمگا 3 و اثرات مثبت اثبات شده ی آن ها در حفظ تندرستی و سلامتی، چرا مقادیر زیاد آن ها در خون می تواند موجب افزایش میزان ابتلا به سرطان پروستات شود. بنابراین، برای روشن شدن سازوکار این اثر نیاز به مطالعات بیشتری می باشد. یکی از توجیهات در این زمینه این است که اسیدهای چرب اُمگا 3 می توانند به ترکیباتی تبدیل شوند که موجب آسیب DNA و سلول ها می گردند، و هم چنین نشان داده شده است که اسیدهای چرب اُمگا می توانند سیستم ایمنی را سرکوب کنند.

منبع:

T. M. Brasky, C. et al. Serum Phospholipid Fatty Acids and Prostate Cancer Risk: Results From the Prostate Cancer Prevention Trial. American Journal of Epidemiology, 2011

نظرات بسته شده است.