اثر مفید فعالیت ورزشی در مبتلایان به استئوآرتریت

نتایج یک مطالعه در Jyväskylä دانشگاه نشان داد که زنان یائسه ای که در معرض ابتلا به استئوپروز ( کاهش تراکم استخوان) و استئوآرتریت قرار دارند می توانند از اثرات مفید فعالیت ورزشی بر سلامتی شان بهرمند شوند. در این مطالعه اثرات فعالیت ورزشی با شدت بالا را بر استخوان، غضروف، علایم استئو آرتریت و عملکرد بدنی زنان یائسه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، 80 زن در دامنه سنی 50 تا 65 سال که به در اکثر روزهای ماه به درد زانو مبتلا بودند را انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرین ورزشی و کنترل قرار دادند. قبل از شروع پژوهش، برای اطمینان از عملکرد زانو و بروز استئوآرتریت ملایم زانو، آزمودنی ها رادیو گراف شدند. گروه تمرینی، به مدت12 ماه و سه بار در هفته تحت یک برنامه وزشی منظم قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل به فعالیت روزمره خود پرداختند.پس از گذشت دوره پژوهش، اثر تمرینات ورزشی بر تراکم استخوان ران از طریق روش دگزا (DXA) مورد ارزیابی قرار گرفت.  علاوه بر این، اثرات بیوشیمایی تمرینات ورزشی نیز از طریق روشGEMRIC  ( یک روش MRI ویژه که برای اندازه گیری محتوای پروتئوگلیکان غضروف طراحی شده است) استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تمرینات ورزشی علاوه بر افزایش تراکم استخوانی و بهبود وضعیت غضروف در مبتلایان به استئوآرتریت ملایم، توانست میزان آمادگی قلبی وعروقی و قدرت عضلانی و تعادل پویای آن ها را نیز بهبود بخشد. لازم به ذر است که انجام فعالیت ورزشی با شدت بالا در زنان یائسه ای که به استئوآرتریت ملایم زانو مبتلا بودند، بدون درد تحمل شد و بر یکپارچگی غضروف نیز اثر مخربی نداشت.
منبع:
 

Reference: Juhani Multanen, et al. Effects of High-Impact Training on Bone and Articular Cartilage: 12-Month Randomized Controlled Quantitative MRI Study. Journal of Bone and Mineral Research, 2014.
 

نظرات بسته شده است.