اثر مطلوب شکلات تلخ بر سلامت قلب و عروق

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که شکلات تلخ به دلیل داشتن فلاونول (Flavan-3-ols ) که در شکلات سفید وجود ندارد، می تواند به طور وابسته به جنس بر عملکرد پلاکتی  مؤثر باشد، علاوه بر این می تواند از لحاظ آتروژنزی نیز اثرگذار باشد.  شیوع بیماری های قلبی سیر صعودی را در جهان طی می کنند و میزان مرگ ومیر ناشی از آن ها رو به افزایش است. مطالعات نشان داده اند که مصرف فنول های موجود در میوه، سبزیجات، گیاهان دارویی و چای با پیشبرد عملکرد پلاکتی همبستگی دارد، علاوه بر این مصرف نوشیدنی های حاوی کاکائو و یا کاکائو که غنی از  Flavan-3-ols  است نیز می تواند بر عملکرد پلاکتی اثر مفیدی داشته باشد. بدین منظور در این مطالعه، اثر این ترکیب در شکلات تلخ و سفید با اثر شکلات های بدون این ماده، بر عملکرد پلاکتی افراد سالم بررسی شد، تا روشن شود که آیا این اثر به دلیل وجود  Flavan-3-ols است؟ 42 آزمودنی در این مطالعه مقادیر بالایی از Flavan-3-ols  را در ترکیب شکلات تلخ، سفید دریافت کردند. نمونه های خونی و ادرار آزمودنی ها 2 ساعت قبل و 6 ساعت پس از مصرف شکلات ها برای ارزیابی عملکرد پلاکتی و میزان دفع Flavan-3-ols گرفته شد. شکلات تلخ غنی از Flavan-3-ols  به طور چشمگیری موجب کاهش میزان آدنوزین دی فسفات مسبب لخته شدن پلاکتی و بیان P- سلکتین شده بود. بنابراین، میزان Flavan-3-ols موجود در خون و دفع متابولیت های آن در ادرار نشان گر اثر این ماده بر عملکرد پلاکتی می باشد. به بیان محققین این مقاله؛ مصرف مقادیر کم شکلات های غنی از فلاونول می تواند به ثبات اثرات آن بر سلامت قلب و عروق بیانجامد.

منبع:

Baukje de Roos, et al . Flavan-3-ol-enriched dark chocolate and white chocolate improve acute measures of platelet function in a gender-specific way—a randomized-controlled human intervention trial. Nutrition Food Research. 2012

نظرات بسته شده است.