آنتی ژن سرطانی 125Cancer antigen 125 (CA 125)

 • در تست 125CA پروتئینی در خون که آنتی ژن سرطان می باشد اندازه گیری می شود. با بالا بودن CA125 مشکلات متعدد و مختلفی به وجود می آید. برای مثال: آندومتریوز، التهاب لگن خاصره و یا کبد چرب الکلی. با این حال افراد بارداری و قاعدگی نرمالی در این شرایط خواهند داشت. سرطان تخمدانها، اندومتریال و لوله فالوپ از عوامل وجود پروتئین CA 125  در خون است. آزمون CA125 برای غربالگری سرطان در زنان به ویژه زنان قبل از یائسگی بسیار دقیق نیست. چراکه  بسیاری از بیماری ها و عوامل می توانند سطح CA125 را افزایش دهند. چنانچه سطح CA125 در بسیاری از زنان مبتلا به سرطان تخمدان در مراحل اولیه استاندارد می باشد.

 • ممکن است در موارد زیر نیاز به آزمون CA125 باشد:

  • برای نظارت بر درمان سرطان: اگر شما به سرطان تخمدان، اندومتر و یا لوله فالوپ مبتلا باشید ممکن است پزشک تست CA125 را برای بررسی وضعیت و کنترل درمان شما بطور منظم توصیه کند. اما نشان داده نشده که این پیگیری نتایج را در زنان مبتلا به سرطان تخمدان بهبود داده باشد و همچنین می تواند منجر به شیمی درمانی و سایر درمان های غیرضروری و  اضافی شود.

   

  • جهت غربالگری سرطان تخمدان: اگر این بیماری در خانواده شما سابقه بسیار قوی دارد و یا اگر شما دچار جهش ژن 1 BRCA یا 2 BRCA هستید نیاز است از طریق آزمایش CA125 غربالگری شوید. هیچ مدرکی وجود ندارد که غربالگری زنان با  CA 125 احتمال مرگ ناشی از سرطان تخمدان را کاهش دهد. بنابراین به دقت با پزشک خود در مورد خطرات و مزایای داشتن این آزمون مشورت کنید.

   

  • بررسی بازگشت سرطان: افزایش سطح CA125 که ممکن است به علت سرطان تخمدان حتی پس از درمان باشد. اما نشان داده نشده که این پیگیری نتایج را در زنان مبتلا به سرطان تخمدان بهبود داده باشد و همچنین می تواند منجر به شیمی درمانی و سایر درمان های غیرضروری و  اضافی شود.

   

  اگر شما مشکوک به سرطان تخمدان، اندومتر و یا لوله فالوپ باشید ممکن است پزشک آزمایش CA125  را برای شما توصیه کند با این حال  این آزمایش نمی تواند تشخیص دقیقی نشان دهد و تنها نمونه برداری از بافت می تواند تشخیص این سرطان را تایید کند. تست های دیگری  نیز هستند که در ارزیابی سرطان مفید هستند مانند: سونوگرافی ترانس واژینال ، لگن و توموگرافی کامپیوتری (CT).

   

   

 • برای انجام  آزمایش CA125  شما می توانید بطور نرمال هر چیزی که می خوردید را قبل از آزمایش نیز استفاده کنید.

 • برای آزمایش CA125 مسئول آزمایش با سوزن از ورید شما خون می گیرد و نمونه برای بررسی به آزمایشگاه منتقل می شود. در طول این مدت شما می توانید فعالیت های معمول روزانه خود را انجام دهید.

 • محدوده استاندارد  CA125 کمتر از 35 U/ml (واحد در میلی لیتر) می باشد. اگر سطح CA125 بالاتر از حد معمول باشد به احتمال زیاد پزشک این آزمون را تکرار خواهد کرد. ممکن است شما در یک وضعیت خوش خیم باشید و یا به سرطان تخمدان، آندومتر، صفاقی و یا لوله فالوپ مبتلا باشید. با این حال آزمایش CA125 تشخیصی قطعی برای سرطان نیست. بنابراین پزشک با روش های دیگری نیز وضعیت شما را بررسی می کند.

  برای کسب اطلاعات خاص در مورد آزمون CA125 با پزشک خود مشورت کنید.