35 سال مطالعه نشان داد که ورزش خطر زوال عقلی را کاهش می هد

مطالعات تأیید می کنند که اِعمال 5 رفتار سالم می تواند شانس یک زندگی عاری از بیماری را افزایش دهد: فعالیت ورزشی منظم، عدم استعمال سیگار، وزن طبیعی، رژیم غذایی سالم و عدم نوشیدن الکل. خطر ابتلا به زوال عقلی و کاهش عملکرد شناختی در افرادی که 4 رفتار از موارد بالا یا هر 5 رفتار را رعایت کنند، تا 60 درصد کاهش می یابد. برجسته ترین رفتار در میان رفتارهایی که به آن ها اشاره شد، فعالیت ورزشی منظم است که در کنار کاهش ابتلا به زوال عقلی (70 درصد) می تواند خطر بروز بیماری های قلبی و سکته ها و همچنین دیابت را نیز کاهش دهد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " میزان کاهش بیماری ها در پی اِعمال این رفتارها واقعاً ما را شگفت زده کرد و لازم به ذکر است که این قبیل رفتارها در جمعیت سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به بیان دیگر، این قبیل رفتارهای صحیح در مقایسه با انواع روش های درمانی و پیشگیرانه، اثر قابل توجهی بر کاهش بروز بیماری ها و حفظ سلامتی دارند."  یافته های حاصل از مطالعات نشان می دهد که افراد معمولاً  این قبیل رفتار ها را کمتر رعایت می کنند(کمتر از یک درصد) . این مطالعه بر روی 2235 آزمودنی در دامنه سنی 45 تا 59 سال انجام شد. مهم ترین هدف این مطالعه ارزیابی رابطه بین الگوهای سالم زندگی، بیماری های مزمن و کاهش عملکرد شناختی در طی 35 سال بود. در این زمان فرصت کافی برای تغییرات قلبی و مغزی وجود دارد. و یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که پیروی از الگوهای رفتاری سالم به ویژه پرداختن به فعالیت ورزشی منظم می تواند خطر ابتلا به زوال عقلی را کاهش دهد.
منبع:


Reference: Peter Elwood,et al. Healthy Lifestyles Reduce the Incidence of Chronic Diseases and Dementia: Evidence from the Caerphilly Cohort Study. PLoS ONE, 2013.
 

نظرات بسته شده است.