یوگا و بیماری مزمن انسدادی ریه

بر اساس نتایج مطالعه ای نشان داده شد که یوگا می تواند موجب پیشبرد برخی از علایم بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) و هم چنین بهبود کیفیت این بیماران گردد. در این مطالعه گزارش شد که 12 هفته یوگا در بیماران مبتلا به COPD می تواند موجب بهبود علایم تنگی نفس و ارتقاء کیفیت زندگی در آن ها گردد. یوگا یک روش ساده و با بهروه وری زیاد برای بهبود علایم بیماری COPD به شمار می رود. این نوع فعالیت ورزشی را می توان به راحتی در خانه انجام داد. محققین در این مطالعه توصیه کردند که بیماران مبتلا به COPD بهتر است برای بهرمند شدن از فواید این نوع فعالیت ورزشی دوبار در هفته به یوگا بپردازند. به منظور بررسی اثر یوگا بر بهبود علایم COPD محققین 29 بیمار (25 مرد و 4 زن) در دامنه سنی 56 سال را انتخاب کردند. تکنیک های اجرایی یوگا (وضعیت بدن، تنفس، مدیتیشن و تکنیک های آرامش بخش) به آزمودنی ها آموزش داده شد. در 4 هفته اول آزمودنی برای اجرای یوگا هفته ای دوبار به کلاس ها مراجع کردند، ولی در 4 هفته ی بعدی یک بار در خانه و یک بار در کلاس ها به فعالیت ورزشی یوگا پرداختند. محققین شاخص های COPD ( عملکرد ریه، شدت تنگی نفس، کیفیت زندگی و التهاب) را قبل و پس از 12 هفته در آزمودنی ها ارزیابی کردند. پس از 3 ماه از گذشت پژوهش محققین بهبودهای معناداری را در تمامی شاخص ها مشاهده کردند. به علاوه، کیفیت زندگی آزمودنی ها نیز افزایش یافته بود.

منبع:

Reference: Arora S, et al. “Efficacy of yoga on inflammatory markers, dyspnea, and quality of life in COPD” CHEST 2013.

نظرات بسته شده است.