گوشت قرمز و خطر بروز سرطان

محققین دریافتند که مصرف گوشت قرمز و فرآیند شده می تواند در بیماران با جهش ژنی به طور معناداری موجب بروز سرطان روده بزرگ شود. رژیم غذایی در زمینه بروز سرطان روده بزرگ بسیار درگیر می شود، بنابراین اولین اقدام در رابطه با این بیماران اصلاح و تعدیل رژیم غذایی آن ها است. در این مطالعه در حدود 9287 بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ و 9117 گروه کنترل از لحاظ تداخل بین عوامل ژنتیکی و عوامل خطر موجود در رژیم آزمودنی ها برای ابتلا به سرطان روده بزرگ مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که در افرادی که واریانت ژنی خاصی را دارند (rs143094) خوردن گوشت قرمز یا گوشت های فرآیند شده می تواند موجب افزایش خطر ابتلا به بیماری سرطان روده بزرگ شود. در حالی که مصرف میوه، سبزیجات و فیبر در این افراد دارای اثرات محافظتی است. سازوکار های احتمالی درگیر در این اثر می تواند شامل فلور میکروبی معده باشد که می تواند بر اثر رژیم غذایی تغییر کند. احتمال دیگر این است که گوشت فرآیند شده می تواند موجب تحریک پاسخ های پیش توموریژنیک التهابی شود.  در واقع می توان گفت که برخی از افراد بر اساس پروفایل ژنومی شان می توانند در معرض ابتلا به به بیماری سرطان روده بزرگ باشند، بنابراین باید غربالگری شوند و رژیم غذایی شان اصلاح گردد و در صورت نیاز در معرض سایر درمان ها قرار گیرند.

منبع:

Figueiredo J, et al "Genome-wide analysis highlights gene interaction with processed meat and vegetable intake for colorectal cancer risk" GECCO 2013

نظرات بسته شده است.