گوجه فرنگی و کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که پیروی از یک رژیم غذایی غنی از گوجه فرنگی می تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را در زنان یائسه کاهش دهد. افزایش شاخص توده بدنی در زنان یائسه با خطر ابتلا به سرطان پستان رابطه مستقیمی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی غنی از گوجه فرنگی می تواند بر روی مقادیر هورمون های تنظیم کننده سوخت و ساز چربی و قند اثر مثبت داشته باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " مزیت خوردن مقادیر زیاد گوجه فرنگی یا محصولات آن، حتی برای یک دوره کوتاه مدت در مطالعه ما نشان داده شده است." دریافت میوه ها و سبزیجات غنی از مواد مغذی، ویتامین ها، مواد معدنی و فیتوکمیکال هایی از قبیل لیکوپن، فواید زیادی را در بر دارد. بر اساس این یافته ها، محققین عقیده دارند که دریافت منظم حداقل مقادیر توصیه شده در زمینه میوه ها و سبزیجات در روز می تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را در افراد مستعد کاهش دهد. در این مطالعه اثر دو نوع رژیم غذایی یکی غنی از سویا و دیگری غنی از گوجه فرنگی را بر کاهش میزان شیوع سرطان پستان در 70 زن یائسه مورد ارزیابی قرار دادند. بدین منظور، آزمودنی ها به مدت 10 هفته حداقل 25 میلی گرم لیکوپن در روز دریافت کردند. در گروه رژیم غذایی سویا نیز آزمودنی ها روزانه 40 گرم پروتئین سویا دریافت کردند. لازم به ذکر است که آزمودنی ها پیش از شروع پژوهش به مدت 2 هفته از لحاظ میزان دریافت گوجه فرنگی و سویا ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که سطوح آدیپونکتین- یک هورمون تنظیم کننده مقادیر قند و چربی، در گروه رژیم غذایی غنی از گوجه فرنگی در حدود 9 درصد افزایش یافته است. این اثر در آزمودنی هایی که شاخص توده بدنی کمتری داشتند ببیشتر گزارش شد.

نظرات بسته شده است.